Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Kilder

I oppbyggingen av disse sidene er det brukt en rekke forskjellige kilder. Mange av opplysningene det referes til, er hentet direkte fra egne postkort, og hva jeg kan lese ut fra de. Noen av custom papers online er også basert på ressursene våre.

Noen opplysninger er tilegnet opp gjennom årene, uten at jeg kan påpeke hvor hver enkelt opplysning stammer fra.

Litteratur/kildeliste:

 • Postkortet 1984-2011: Tidskrift for Norske Postkortsamlere
 • Samling om Postkortet - Tidsskrift for Postkortsamlere i vest
 • Vennlig hilsen - Postkortets historie i Norge. Ivar Ulvestad (red.). Oslo 1988
 • Halden Arbeiderblad
 • Halden Dagblad
 • Aftenposten
 • Ida - Kulturbygd i grenseland. Idd og Enningdalen Historielags Årbok 2000-2010
 • Töftedal. Socken väst på Dal, Del I-II, Edstracktens Fornminnes och Hembygdsförening 1990
 • Prestebakke skole 50 år. Fra sentralskole til utkantskole. Tor Hafsrød (red.). Idd og Enningdalen Historielag 2005
 • En förbannad historia. Kampene på Berby og Krigen 1808. Idd og Enningdalen Historielag 2008
 • Historiske glimt fra Grenseområdet Elgåfossen. Lisbeth Andersson/Bjørn Ståhl (red.) 2001
 • Kjøpmannskalenderen Norges Kjøpmenn. Østfold Fylke. Daniel Helset (red) Oslo 1944
 • Gränsmöten. Kulturhistorisk antologi för Bohuslän, Dalsland och Østfold. Rolf Danielsson (red.) & Anders Gustavsson (red). Strömstad 1999
 • På flukt. Illegalt arbeid og flyktningetrafikk i Halden 1940-45. Halden historiske Samlinger 2000
 • Röd Herregård. Stiftelsen Rød Herregård 1999
 • Union på Grensen 1905. Halden Historiske Samlinger. Halden 2006
 • Aktieselskabet Stangeskovene 1899-1959. Halden 1959
 • Nordre Sjøbod. En kort historisk utarbeidelse i forbindelse med Nordre Sjøbod 1989. Børke/Stenseth. Halden 1989.
 • Bakke, Harald: Id Herred. Fredrikshald 1915
 • Bjørndal, Ivar: Fra vannsag til atomreaktor. Halden 1965
 • Børke, Erling: Historiske hus i Halden. Halden 1987
 • Børke, Erling: Minnesmerker i Halden og på Fredriksten. Halden 1981
 • Danielsson, Rolf, Arvid Johanson: Svinesund. Brua, grensefolket og historien. Svinesund 1996
 • Fett, Harry: Gamle bygaarde paa Fredrikshald. Kristiania 1919
 • Forstrøm, O: Fredrikshald i 250 Aar. Fredrikshald 1915
 • Forstrøm, O: Haldens Gatenavn. Halden 1946
 • Haug, Edvin: 800 Haldenprofiler. Halden 1950
 • Hoel, Kåre: Bustadnavn i Østfold 8 Idd. Oslo 2008
 • Holmström, Bertil: Motorbåten Bullaren. Artikkel i Länspumpen 2013
 • Jacobsen, Carl Georg: Haldenbiografier I-II. Halden 1973/75
 • Jacobsen, Frank Kiel: Fredrikshald-Glimt. Halden 1985
 • Jacobsen, Frank Kiel: Halden - før og nå. Halden 1991
 • Jacobsen, Frank Kiel: Gatenavn i Halden. Halden 1994
 • Jacobsen. Frank Kiel: Kongebesøket i Fredrikshald 1909. Halden 1991
 • Jacobsen, Frank Kiel: Sævvekællær og spinnejenter. Halden 1989
 • Jacobsen, Frank Kiel: Halden - Byen under festningen. Halden 1997
 • Jacobsen, Frank Kiel: Et sekel i Halden. Halden 2002
 • Jacobsen, Frank Kiel: Veien mot 1905. Halden 2004
 • Johanson, Arvid: Halden bibliotek gjennom 100 år. Halden 1976
 • Johanson, Arvid: Fra union til krig og frigjøring. Halden 1999
 • Johanson, Arvid: Grenseland i ufredsår. Halden 1985
 • Johanson, Arvid, Bjørn Ystrøm. En kjærlighetserklæring til Halden Sykehus 1995-2002. Halden 2002
 • Karlsson, Uno. Krokstrand 1870-1940. Skärvor från en stenhuggarepok. Strömstad 1979
 • Magnussen, Kjeld og Knut. Diverse notater og foredrag om Kornsjø. 2003
 • Olsson, Roland, Gösta Johannesson: Dalslands Jernväg 125 år. Ed 2004
 • Solum, I.: Hvem forsvarte byen og festningen. Halden 1978
 • Syvertsen, Arild E, Glimt fra Fredrikshalds Sjøfartshistorie. Halden 2007
 • Tveterås, Egil: E. Sem AS 1881-1956. Halden 1956
 • Ulvestad, Ivar: Norske Postkort. Kulturhistorie og samlerobjekt. Volda 2005.
 • Riksantikvaren, http://www.ra.no
 • Norsk biografisk leksikon, http://www.snl.no
 • Narvesen, http://www.narvesen.no
 • Küenholdt, http://www.kuenholdt.no
 • Normanns Kunstforlag, http://www.normanns.no
 • Berby Herregård http://www.berby.net/
Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2022