Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Postkort fra Kornsjø


Riksgrænsen ved Kornsjø. Bildet skal være tatt på slutten av 1800-tallet, men kortet er produsert etter 1905 og er brukt i 1916. På bildet ser vi Kornsjøs eldste bygning, Sundstua som tilhørte husmannsplassen Sundet under Skjeggerød gård. Bygningen er fra 1860-tallet. Datidens bro over til Sverige og Högen ligger ca. Ønsker du å buy term papers online eller motta ny informasjon om emnet, se gjennom hovedsiden. 200 meter lenger øst enn dagens bro. Foto: NK (Narvesens Kioskkompagni)


Riksgrænsesesundet ved Kornsjø. Samme sted og samme bygning som over, men her ser vi mot vest, med Sverige til venstre og Norge til høyre. I bakgrunnen ser vi jernbanebroen. Postkort datert i 1904. Foto: NK (Narvesens Kioskkompagni)


Fortsatt på samme sted, men her har fotografen kommet seg til Sverige og tatt bilde mot Norge. Vi skimter bygningene på Sundet husmannsplass. Forøvrig den eneste bosetningen på Kornsjø før jernbanen kom i 1879. Postkort datert i 1916. Foto: NK (Narvesens Kioskkompagni)


Parti fra Kornsjö. Er litt usikker på hvor dette bildet er tatt, men trolig er det fra Hisøya med utsikt inn i Sverige. I bakgrunnen ser vi isåfall Norana. Grensen deler Hisøya i to, og her finner vi Riksrøys 1. Forøvrig består Kornsjø av tre sjøer. Nordre, Mellan og Söndre Kornsjø. Det er bare deler av Nordre Kornsjø som er i Norge. De andre er helsvenske. Tettestedet ligger ved Nordre Kornsjø. Dette kortet er trolig fra tiden mellom 1902-1905. Foto: NK (Narvesens Kioskkompagni)


Kornsjø Jernbanestasjon ble åpnet i 1879, men denne bygningen stod ferdig i 1900. Kong Oscar II skal ha ivret for en mer staselig byning enn den som stod her før. Planer for en ny stasjonsbygning var på plass, da den gamle brant august 1898. Man kom derfor raskt i gang med bygging av ny stasjonsbygning. Den nye stasjonsbygningen huset også tollvesenet som flyttet fra Fredrikshald til Kornsjø. Arkitekt var Paul Due, som var jernbanenes faste arkitekt på den tiden. Byggestilen er nyklassisme. Den gamle bygningen var mer lik stasjonsbygningen på Prestebakke. Det eksisterer flere bilder av den gamle stasjonsbygningen, men jeg har aldri sett den på et postkort. Dette postkortet er brukt i 1925. Foto: M. Olsens Papirhandel.


Kornsjø. Jernbanestation og hotel. Stasjonsbygningen rommet kontorer både for jernbanen og tollvesenet. I 2. etg var det bolig for stasjonsmesteren og tollstedets bestyrer. På bildet ser vi stasjonsmesteren og det flagges på jernbanens flaggstang. Tollvesenet hadde egen flaggstang på andre siden av bygget. Postkort brukt i 1914. Foto: M. Olsens Papirhandel.


Kornsjø Jernbanestation med godshuset til høyre og hotellet i bakgrunnen. Her ser vi også tollvesenets flaggstang mellom bygningene. Postkort brukt i 1928. Foto: M.Olsens Papirhandel.


Kornsjø Jernbanestation. Postkort fra 1906. Foto: M. Olsens Papirhandel.


Kornsjø Station. Legg merke til den gamle aviskiosken sentralt i bilde. Den skulle etterhvert byttes ut. Postkort utgitt i 1920 av Carl Normann.


Kornsjø Jernbanestasjon. Her ser vi at banen har blitt elektrifisert. Dette arbeidet stod ferdig i 1940. Dette postkortet er brukt i 1957, men trolig er bildet tatt på slutten av 40-tallet. Lokaltrafikken mellom Halden og Kornsjø opphørte i 1965. Etter dette var det kun utenlandstogene som stoppet her. Her har vi også fått med den nye aviskiosken. Foto: E. Sem.

stasjon
Kornsjø. Grensestasjon på Østfoldbanen. Har har fotografen fått med seg tog på stasjonen. Et av NSBs El-11-lokomotiv står klart. Foto trolig fra sent 40-tall eller 50-tallet. Foto: Normann.


Fra Kornsjö. Det store bygget til høyre er Vikegården som ligger bak hotellet. Postkort fra 1906. Foto: M. Olsens Papirhandel.

kornsjo
Riksgrensebroen ved Kornsjø og Munkholmens dampgarveri. Ca. 1905-10. Foto: M.Olsens Papirhandel.


Parti fra Kornsjö. Bygningen bak er Skjæggeröds landhandleri (Thalberg). Postkort brukt i 1920. Foto: Carl Normann.


Skjæggeröds landhandleri på et postkort fra 1906. Her er det noen som har skrevet med runetegn. Kun navn og adresse er mer leselig for postvesenet. Foto: M. Olsens Papirhandel.


Skjeggerød landhandleri på et postkort fra ca. 1910. Her flagges det på alle stenger. Kanskje det er 17. mai? Fra 1942 drev Thorbjørn Martinsen butikk her, frem til Thalberg overtok i 1954. Foto: M. Olsens Papirhandel.


Samme bygg som over, men nå har John Thalberg overtatt butikken. Det skjedde i 1954, mens postkortet er brukt i 1956, dermed kan vi fastslå tidspunktet ganske bra. Forøvrig et detaljerikt postkort. På veggen har vi flotte reklameplakater fra Blue Matser, Coca Cola, Solo Melange Maragarin m.m. Ellers et rikt folkeliv og mange biler. Svensk Saab på handletur, Citroen og Opel. På butikkskiltet får vi også opplyst Thalbergs telefonnummer, 8803. Foto: E. Sem.


Nok et postkort fra John Thalbergs forretning på Kornsjø. Ytterligere noen år frem i tid. Her ser vi at butikken har fått nytt inngangsparti og nye vinduer i 1. etg. I etterpåklokskapens navn kan man selvfølgelig diskutere om det var en forskjønnelse for bygget? Forøvrig ser vi Thalberg selv utenfor butikken og trolig er den hvite bilen hans, som også går igjen på kortet over. Bilnummer: B-14690. Foto: E. Sem.

kornsjo
Vintermotiv fra Kornsjø. I bakgrunnet ser vi stasjonsbygningen. Brukt i 1904. Vintermotiv på gamle postkort er nok mer sjeldent, av den enkle grunn at fotografene jobbet heller når det varmt og godt om sommeren. Foto: N.K.


Vigens landhandleri til venstre. Stasjonsbygningen til høyre. Postkort fra 1906. Foto: M. Olsens Papirhandel.


A. H. Vigens landhandler. Bygget ble oppført i 1885 av Hans Jensen Vigen. Året etter startet sønnen Anders Hartvig Vigen opp landhandleri. Fra 1891 til 1926 hadde Vigen også eget bakeri på Kornsjø som lå bak hotellet. Ellers var Vigen involvert i mye på Kornsjø: Sagbruk, trevarefabrikk, høvleri, leketøysfabrikk, dampgarveri, dampbåt m.m. Han var ordfører i Idd fra 1902-1915. Dette kortet er fra ca. 1905. Foto: M. Olsens Papirhandel.


Til høyre har vi igjen Vigens landhandler. Nå med med en kraftig påbygging i denne enden. Den gamle delen skimtes på andre enden av huset. I bakgrunnen ser vi hotellet. Postkort brukt i 1916. Foto: Normann.


Fortsatt samme bygg som over. Nå er vi kommet frem til ca. 1950. Både den gamle og nye delen er kraftig ombygd. Bl.a. er verandaen vi kan se på forrige bildet revet. Midt på 30-tallet kjøpte B.A. Brynildsen butikken med tomt for 14500 kr. I 1939 startet Sverre Brynhildsen opp Kornsjø Landhandleri. Bygget står den dag i dag, uten de store forandringene siden 50-tallet og huser fortsatt Kornsjø Landhandleri. Foto: E. Sem.


Samme tidsperiode og samme bygning som over, men fra en annen vinkel. Dette bildet vitner om livlig grensehandel. På denne tiden gikk også grensehandelen andre vei. Svensker kom i busslasser for å handle billig margarin, mel og sukker. Sterk svensk krone, kombinert med streng norsk prispolitikk gjorde det billig for svenskene å handle i Norge. Postkort brukt i 1955. Foto: Bigum & Lie.


Parti fra Kornsjø. Man skulle kanskje tro at det er Kornsjøen man ser her, men det er det ikke! Dette er Løksvannet. Midt på bildet skimter vi takene på stasjonen. Postkort brukt i 1916. Foto: NK (Narvesens Kioskkompagni)


Parti fra Kornsjø. Her ser vi bordtomtene til Kornsjø dampsag og trevarefabrikk. Bak har vi Lineset. Legg også merke til trallebanen til høyre i bildet som går ned mot vannet. Ubrukt postkort, ca. 1910. Foto: M. Olsens Papirhandel.

kornsjo
Antar at dette er omtrent samme sted som bildet over, men fotografen har vridd seg noe mer mot høyre. Postkort brukt i 1920. Foto: Normann.


Skjeggerød gård på et postkort brukt i 1918. Kortet er trolig produsert noe tidligere, antagelig rundt 1910. Skjeggerød gård ligger ved Nordre Kornsjø et par kilometer nord for selve tettstedet. Foto: M. Olsens Papirhandel.


Her har vi beveget oss over på svensk side, nærmere bestemt ved Högen og Axel Anderssons lanthandel. Her var det også mulig å fylle bensin - Standard bensin. Foto fra 1920-30-tallet. Bygningen brant i 1956. Foto: Träff.


Kornsjø. Parti ved grensen. Her har fotografen fått med seg sin egen bil. Ivrige postkortsamlere kan identifisere Carl Normann sin bil på mange forskjellige postkort fra forskjellige deler av landet. Postkort brukt i 1962. Foto: Normann.

kornsjo
Tidlig postkort fra da den nye stasjonsbygningen var ny i 1900. Foto: Ukjent.


Kornsjø. Oversiktsbildet over stasjonsområdet med Løksvannet i forgrunnen. Postkort brukt i 1918. Foto: NK (Narvesens Kioskkompagni)


Grensestasjonen. Kornsjø og Hotellet. Samme motiv som over, men noen tiår senere. Postkort brukt i 1946. Foto: Normann.


Nok et oversiktsbilde fra Kornsjø stasjon. men denne gang har fotografen klart å få med seg et tog på perrongen. Det er et NSB EL11-lok med vogner som som nettopp har ankommet. I bakgrunnen til venstre skimter vi lokstallen. Ubrukt kort fra ca. 1950. Foto: E. Sem.


Parti fra Kornsjö. Løksvannet i forgrunnen med godshuset og A.H. Vigens landhandleri bak. Postkort fra 1906. Foto: M. Olsens Papirhandel.


Parti fra Kornsjö. Postkort brukt i 1907. Foto: M. Olsens Papirhandel.


Kornsjø. Broen mellom Norge og Sverige. På skiltet varsles det om høyrekjøring i Norge. Foto: Normann.


Gränsbron Dals Högen - Kornsjö. Her ser vi skiltet noe tydligere. NORGE HÖGERKÖRNING og på engelsk, tysk og fransk under. Sverige innførte høyrekjøring 3. september 1967. Postkort brukt i 1955. Til venstre ser vi Sundstua som vi også så på kortene øverst på denne siden. Foto: Träff.


Nesten samme motiv som over fra den gamle grensebroen ved Kornsjø. Foto: Axel Andersson.


På en serie kort fra ca. 1910 har Carl Normann vært på en liten rundtur og fotograftert. Med seg hadde han noen lokale kjentfolk. Her fra Løksvannet. Brukt, men ikke datert postkort. Foto: Normann.


Her er de over i Kornsjøen og har kommet til Norane tullstasjon i Sverige, som ligger ved kanalen mellom Nordre og mellan Kornsjön. Før ble stedet kalt Tullholmen. Kanalen ble i sin tid gravd ut for hånd, men er nå betydelig mer gjengrodd enn da dette bildet er fra, og bare farbar for mindre båter. Ubrukt postkort. Foto: Normann.


Fortsatt ved Norane. Bak har vi broen over til Nordnäs. Båten tilhørte Johan Magnussen fra Kornsjø. Forøvrig i båten skal være Sigurd Magnussen, Karl Magnussen og tollsjef Ole Engebretsen. Postkort brukt i 1916. Foto: Normann.

kornsjø
Kornsjö vid Norane. Samme mannskap som over og samme tidspunkt, men dette kortet er brukt i 1934. Foto: Normann.

kornsjø
Nok et kort ved Norane. Dette kortet er brukt i 1917. Foto: Normann.

kornsjø
Fra Kornsjø. Jernbanebroa skimtes i bakgrunnen. Ubrukt postkort fra 20-tallet.. Foto: Normann.
Gå videre til Berby


Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2022