Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Postkort (Vykort) fra Bullaren


Tollstasjonen i Vassbotten. Veien ble lagt om på 30-tallet. Tidligere gikk veien lenger vest. Dette bildet er trolig tatt like etter at veien er åpnet. Tollstasjonen er idag revet. I bakgrunnen ser vi over til Holtet i Enningdalen. Flere omslag som dette (inkludert de som brukes av advanced writers for sine prosjekter) kan bli funnet på nettstedet vårt.


Johannessons butikk ved Vassbotten på slutten av 30-tallet. I butikken ble det også drevet kafe. Bussen på bildet trafikerte strekningen Dingle-Vassbotten. Bak bussen skimter vi Tollstasjonen som vi også ser på bildet over. Foto: Träff


Johannessons butikk sett fra andre siden av Bullarens utløp i Enningdalselva. Foto: Träff


Bullaren "Nordsjön" vid Vassbotten. Ubrukt postkort fra ca. 1910. Foto: Ukjent


Kvällstämning vid Vassbotten, Norra Bullarsjön. Ubrukt postkort, ca. 1920-30-tallet. Foto: Träff


Munkedal: Parti från Vassbotten. Postkort brukt ca. 1905. Foto: Schewenuis, Munkedal


Näckrosdammen vid Vassbotten, Norra Bullarsjön. Ubrukt postkort, ca. 1930/40-tallet. Foto: Träff


Mellanriksvägen genom Bullaren. Ubrukt postkort, ca. 1930/40-tallet. Foto: Träff


Flyfoto over Östad, Bullaren. Foto: A/B Flygtrafik / Gustav Östedt


Sundshulltsbro med båten "Bullaren". Bullaren ble bygd i 1905 ved Hede i søndre Bullaren. Den var godkjent for 108 passasjerer og gikk i trafikk mellom Karleholm og Långvallsfors. Den gikk i trafikk fram til 1. verdenskrig, da den hadde et opphold. Etter krigen ble den rusten opp og gikk i trafikk fram til 1926. Postkort brukt i 1917. Foto: Sahlberg, Munkedal


Båten "Bullaren" i Bullarsjøen. Båten ble satt i trafikk på Bullaren i 1905. Samtidig legger vi merke til unionsflagget på båten. Unionen ble oppløst i 1905, og dermed kan vi slå fast at bildet er tatt når båten var helt ny i 1905. I bakgrunnen ser vi våningshuset på gården Carleholm. Foto: F. L. Schewenius, Munkedal.


Hovsäters Pensionat med utsikt över N. Bullarsjön. Foto: Anders Larsson, Hovsäter


Bullaren, Hovsäters Pensionat. Ubrukt postkort, ca. 1930/40-tallet. Foto: Lindenhag, Göteborg.


Hovsäters Pensionat Bullaren. Ubrukt postkort, ca. 1930/40-tallet. Foto: Lilljeqvist


Hovsäters Pensionat, Bullaren. Ubrukt postkort, ca. 1930/40-tallet. Foto: Aerofoto.


Olsborgs gamla fästningsruin vid Södra Bullaresjön. Postkort brukt i 1930. Foto: Hallmans bokhandel, Uddevalla


Utsikt från Backa över Långevallsfors och norra Bullarsjön. Postkort brukt i 1920. Foto: Lindberg


Bullaren på et privatkort brukt i 1914. Foto: Ukjent


Naverstads kyrka, Bullaren. Ubrukt postkort ca. 1930/40-tallet. Foto: Träff


3-delt kort, brukt i 1908. Båten "Bullaren", Moo kyrka og Grimmelands handelsbod, telefon och skjutsstation. Foto: O. Gädda, Hafverstad


Partier från Bullaren på et kort brukt i 1903. Foto: O. Gädda, Hafverstad


Flygfoto över Bullaren. Foto: AB Stockholms Aero.


Nedre fallet vid Sundshult, Bullaren. Postgått i 1935. Foto: Träff.


Bullaren. Långvallsfors turisthotell. Foto: O.Gädde, Östad.


Naverstads kyrka och klockstapel, på et kort utgitt av STF (Svenska Turistforeningen). STF har gitt ut en serie kort fra hele Sverige. Videre tekstet: Naverstad är huvudorten i den minnesrika bygden vid Bullaren-sjöarna. Kyrkan är av medeltida ursprung, och den vacra klockstapeln härrör från 1600-tallet.


Långvallsfors Pensionat och Södra Bullaresjön. Ubrukt kort fra ca. 1910-20. Foto: Ukjent


Flygfoto över Sundshult, Bullaren. Ubrukt kort fra 1930-tallet. Foto: Liljeqvist / O. & S. Helgen, Sundshult.


Parti av Kynneälven, Sundshult och Bullaresjön. Postkort brukt i 1909. Foto: Ukjent


Parti från Karlehom och södra Bullaresjön. Foto: O. & S. Helgen, Sundshult


Jordskredet vid Säm. Postkort brukt i 1904. Foto: O. Gädda, Nafverstad.


Vattenfallet vid patron Helgens bruk, Sundshult. Ubrukt kort fra ca. 1910-20. Foto: Aaröes A-B, Göteborg.


Affären i Östad. Postkort brukt i 1941. Foto: Gustav Östedt.


Östads Gästgiivaregård. Postkort brukt i 1913. Foto: Ukjent.


Bullaren, Backa. Postkort brukt i 1951. Foto: Träff


Timmerflottning å Bullarsjön. Postkort brukt i 1915. Foto: Ukjent


Kynneelfvens utlopp i Bullarsjön (Neutrala sonens sydligste spets). Utsigt öfver Bullarsjön med Olofsborg. Timmerflottning å Bullarsjön. Foto: Gädda


Bullaren, Långvallsfors söderut. Man må vel innrømme at ikke alle motivene på gamle postkort er like spennende. Postkort brukt i 1919. Foto: Ukjent


Gå videre til Krokstrand


Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2022