Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Info om postkort

Postkortets historie skriver seg tilbake til 1869 i Østerrike. Som det første land tillot det østerriske postvesenet bruk av postkort og åpen korrespondanse. Norge fulgte etter i 1872. De første kortene ble egentlig kalt helbrevskort og det var ingen motiv på kortet. Postverket hadde enerett på produksjon av disse. I 1883 ble det tillatt å bruke privat produserte postkort, og etterhvert ble det trykt motiver på kortene.

Hva som er det eldste norske billedpostkortet hersker det noe uenighet i postkortmiljøet om. Noen mener at det er kort med motiv fra Christiania, stemplet i 13. januar 1883. Andre hevder at det er et kort med motiv fra Nordkapp som er stemplet 11. juli 1887. De mener at Christiania-kortet ikke er et postkort, men reiseadvis. Det eldste kjente billedpostkort med Fredrikshald-motiv er stemplet 5 juli 1892.

Med billedpostkortene økte også interessen for postkort betraktelig. På starten av 1900-tallet var det en enorm produksjon av fotografiske postkort, hver en liten avkrok av landet ble foreviget. Man regner med at 70-80 % av den norske bygningsmassen kunne vært dokumentert om man hadde funnet tilbake til alle utgivelsene.

Postkortet hadde sin storhetstid fra ca. 1900-20. Toppen kom i 1910 med ca. 17 millioner sendte kort. Før telefonen og telegraf gjorde sitt inntog var postkortet den eneste muligheten mange hadde for å gi korte meldinger til kjente og kjære.

I de første årene var det ikke tillatt å skrive meldinger på adresse-siden. Meldingen måtte skrives på motivsiden, noe som det normalt var avgitt plass til. Fra 25. februar 1905 ble det tillatt med delt bakside. D.v.s. at både melding og adresse kunne skrives på en side, mens motivet kunne trekkes ut over hele den andre siden.

De eldre kortene har et format på ca. 9x14 cm. På 30-tallet ble A6-format (10,5x15 cm) lansert og på 50-tallet kom fargekortene.

Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2019