Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Postkort fra Enningdalen

Se også egne sider for Berby, Prestebakke og Kornsjø


Bullarveien. Tollstasjonen ved grensen. Veien ble lagt om på 30-tallet. Tidligere gikk veien lenger vest. Dette bildet er trolig tatt like etter at veien er åpnet. I bakgrunnen kan vi skimte over til Sverige og den svenske tollstasjonen ved Vassbotten. Over veien kan vi også skimte skiltet som varslet om venstrekjøring i Sverige. Sverige hadde venstrekjøring til 3. september 1967. Foto: E. Sem.


Nok et postkort fra Holtet tollstasjon. Dette er tatt rundt 1950. Atskillig roligere på denne grensenovergangen i dag. Tollstasjonen er nedlagt, men huset står og huset inntil nylig kafe. Foto: E. Sem.


Elgåfossen, Østfold høyeste uregulerte fossefall, med adskillig mindre vegetasjon enn i dag. Vi ser også husene på Saga husmannsplass. Ca. 1950. Foto: E. Sem


Grenmar Handel og Servering med Gatevannet i bakgrunnen. Foto: Bigum & Lie


Søndre Enningdalen kirke og gravkapell, ca. 1950. Foto: E. Sem.


Søndre Enningdalen kirke og gravkapell. Foto: E. Sem


Søndre Enningdalen kirke og gravkapell. Foto: E. Sem


Svingen Landhandleri, Enningdalen. I grensehandelens gullalder var det butikker på rekke og rad fra grensen og innover i Enningdalen. I dag er det ingen igjen i denne delen av bygda. Svingen handel var den siste, men opphørte høsten 2008. Foto: E. Sem


Odd Berg Handel og Kafe, også dette rundt 1950. Butikken er nedlagt. Foto: E. Sem


Nok et kort fra Odd Berg Handel og kafe, men noen år senere og med farger. Foto: E.Sem


Oversiktsbilde fra Enningdalen med Enningdalselva. Nede til vestre ser vi også butikken til Odd Berg. Foto: E. Sem.


Nok et oversiktsbilde fra Enningdalen. Fotografen har vridd seg litt sørover i forhold til bilde over. Svingen handel har vi i til høyre i bildet. Foto: SEM


Parti fra Enningdalen. Postkort med motiv andre veien i forhold til de over. Foto: Bigum & Lie


Ende - Enningdalen. Foto: Bigum & Lie


Holtet Handel. En av mange butikker på grensen som nå er nedlagt. Foto: Den norske Vimpelfabrikk.


Svensk flyfoto tatt innover i Enningdalen. I forgrunnen Bullaren, vassbotten og Holtet. Foto: Almquist & Cöster.


Svensk kart-kort fra grensetraktene.Gå videre til Bullaren

Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2019