Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Postkort fra Rød Herregård


Gården Rød ble ryddet på 1500-tallet og var et ganske beskjedent bruk fram til 1733 da familien Tank overtok. Familien Anker overtok i 1829 og holdt til her fram til 1961 da eiendommen med inventar ble overtatt av Stiftelsen Rød Herregård som nå driver det som museum. Postkort fra ca. 1910. Foto: M.Olsens Papirhandel. Vi brukte også noen av bildene i våre nylige quality essays.


Det eldste av dagens bygningsmassen skriver seg fra 1700-tallet, men de store påbyggene og ombygningene kom med familien Anker på 1800-tallet. Orangeriet til venstre på bildet var i så dårlig forfatning at det nylig måtte nylig. Et tilsvarende er bygd opp og huset i dag kontor. Postkort brukt i 1923. Foto: E. Aas


Glædelig jul ønskes på et postkort fra Röd Herregaard i 1903. Foto: Jakob Olsen


Rød Herregård sett fra hagen på et postkort fra ca. 1900. Foto: Mittet.

roed
Fredrikshald - Röd herregaard sett fra hageanlegget. Postkort brukt i 1916. Foto: Küenholdt


Rød Herregård. Datert 1913. Foto: E. Sem


Rød Herregård på et postkort fra 1922. I Bakgrunnen skimtes Fredriksten Festning. Foto: Normann.


Gammelt lysthus i haven paa Rød. Foto: Emilie Aas

roed
Lysthuset og dammen i hagen på Rød Herregård. Ubrukt postkort 20-tallet. Foto: Ukjent.


Hagen på Rød. Jorden til hagen ble hentet fra England. Seilskutene med tømmer fra Fredrikshald hadde med seg jord tilbake som ballast. Postkort brukt i 1924. Foto: Normann

roed
Nesten samme motiv som over. Hagen sett fra hovedhuset. Ubrukt kort. Foto: Ukjent.


Nok et kort fra hageanlegget på Rød. Nederst i hagen ligger en eldgammel Linde-tunell. Dette fra 1922. Foto: Normann


Herregaarden Röds park ved Fredrikshald. Foto: E. Aas.


Fra Rödsparken på et postkort brukt i 1906. Foto: E. Sem


Rød herregård. Inngangspartiet på et postkort fra 50-tallet. Foto: Ukjent.


Rød herregård, Hallen. Ubrukt postkort. Foto: Ukjent.


Spisestuen. Ubrukt postkort. Foto: Ukjent.


Festsalen. Ubrukt postkort. Foto: Ukjent.


Vestre kongeværelse. Ubrukt postkort. Foto: Ukjent.
Gå videre til Tista


Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2019