Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Forlag/Utgivere som har gitt ut kort fra Halden-området

På denne siden er det meningen å gi en oversikt over de forskjellige utgivere og forlag, samt hva de har gitt ut av Halden-kort. En umulig jobb å få komplett, men jeg prøver, så får vi se hvor langt man kommer. Kanskje du kan hjelpe å kompletere? Vet du noe mer om de forskjellige forlagene/utgivere? Du kan også "buy book reports" på https://specialessays.com/buy-book-reports/, hvis det er nødvendig.

Hjelp meg, ta

Lokale forlag/utgivere

Merk at mange av de lokale som er listet opp her, nødvendigvis ikke fotograferte eller trykte postkortene selv. De ble trolig kjøpt inn fra større forlag/trykkerier og solgt gjennom egen butikk, med egen logo. Fotograf og trykkeriets/forlagets logo er som oftest utelatt.

Andersen, C.
Har gitt ut noen kort fra Fredrikshald/Halden fra 1920-40-tallet. Har ingen opplysninger om hvor denne utgiver har holdt til. Dette trenger derfor ikke være en lokal utgiver.

Andersen, O.
O. Andersen, Halden. Kun få kjente postkort fra Svalerødkilen.

O. J. Bakke
Oskar. J. Bakke, født i 1863, hadde landhandel ved Bakke ved Iddefjorden. Han ga ut noen postkort på begynnelsen av 1900-tallet fra dette området. Kortene er merket Eneret O.J.B.

Bigum & Lie

Brookes Granite Co
Drev det største stenbruddet på norsk side av Iddefjorden. Ga ut en serie reklamekort fra anleggene ved Ystehede. Disse kortene var beregnet på det engelske markedet. Serien inneholder også motiv fra andre steder, bl.a. Storbritannia.

I. M. Eriksen
Noen få kjente utgivelser fra Sponvika rundt 1910-20. Vet ellers lite om denne utgiver.

Fotohuset A/S, Halden
Kun et fåtall nyere kort registrert.

Ernst Güssow
(1846-1936) Var egentlig Barbermester. Født i Tyskland i 1846 og kom til Halden i 1861, hvor han begynnte i barberlære hos sin eldre bror. Etter endt læretid dro han tilbake til Tyskland. Senere kom han tilbake til Halden og i 1875 startet han sin egen barberforretning i apoteker Stephansons gård i Storgata. Fra 1904 leide han større lokaler i konditor Jahnsens gård i Storgata. Her drev han også en sigarforretning, hvor trolig postkortutgivelsene kom inn i bildet. Kun et fåtall kjente postkortutgivelser. Disse er brukt rundt 1910. Han drev foretningen frem til 1926.

HA-foto
Halden Arbeiderblads fotoredaksjon. Har gitt ut noen kort på 1980-tallet i samarbeid med Wolds foto.

M. Hagen
Martin og Marthe Hagen (f. 1882 og 1889 i Romsdal) drev landhandler og telefonekspedition på Prestebakke. De ga ut noen postkort fra Prestebakke-traktene rundt 1910/20-tallet. Hagen leide landhandelen til Torgalsen i denne perioden. (se også Torgalsens enke, under)

Haraldssøn, Baardsen & Co
Ble grunnlagt i 1925 av Einar Baardsen og Harald Haraldssøn. Holdt først til i Hofgaards gård ved Torvet, men flyttet i 1937 til nye lokaler i Os allé. Drev med papirforretning, trykkeri, bokbinderi og linjeranstalt. Senere også med skjemaer og blanketter til offentlig bruk. Har gitt ut en serie småformatkort på 1920/30-tallet. Nummererte ikke sine kort.

Heltberg, T. E.
T. E. Heltberg, Fredrikshald. Bok- papir og musikkhandel. Startet bokhandel i kunstdreier Willes gård i Storgata i 1883. Bokhandelen ble overtatt av Karl L. Larsen i 1916. Kun få kjente utgaver fra århundreskiftet.

Johannesen, A
Noen kjente kort fra Fredrikshald på begynnelsen av 1900-tallet

Karl L. Larsen, Bok-, Papir & Musikhandel
K. L. Larsen var ansatt hos E.Sem fra 1903 til 1908, da han begynnte hos Heltberg. Denne foretningen overtok han i 1916. Drev bokhandel fram rtil 1945. Noen kjente kort fra Fredrikshald på 1920-tallet.

H. Lind
Fotograf som holdt til i Storgaten 15. Reklamerte med portrettstudio, Brudefotografering, seriefoto, interører og eksteriører. Har gitt ut noen postkort på 1950/60-tallet. Kjente motiv fra Risum, Østerbo og Halden Hotell.

M.F.N. - Morten Ferdinand Nilssen
Født i Drammen, 1871. Cand. philos og landbrukskandidat. Var fra 1899-1915 bestyrer på Smaalenenes amts husmorskole på Berby. Fra 1901-1908 var han bestyrer på Hagebruksskolen for kvinner samme sted. Var valgt inn på stortinget fra Idd og Marker i perioden 1909-1912 for Høire og frisindede. Det er gitt ut noen få kort merket M.F.N. på begynnelsen av 1900-tallet. Alle har motiv fra Berby.

Jakob Olsen
Har lite opplysninger om Jakob Olsen, men i folketellingen for 1910 finnes det en papirhandler Jakob Olsen i Violgaten i Fredrikshald. Jakob Olsen var født i 1878 i Fredrikshald og var gift med Margrethe Nissen Olsen (f. 1882 i Kirstiania). I folketellingen for 1900 finner vi igjen papirhandler Jakob Olsen registrert på Skodsberg i Aremark. Jakob Olsen ga ut en rekke kort fra Fredrikshald på begynnelsen av 1900-tallet. Det finnes også en rekke kjente kort fra Aremark og langs Fredrikshaldkanalen.

Johs. Olsen
Johannes Olsen drev firmaet Varemagasinet i Svenskegata 16. Født i Oslo i 1891 og kom senere til Halden. Først som bestyrer i 20 år på festningens depot, senere som bestyrer hos agent K. Jonassen, før han startet sin egen forretning i 1933. Fra 1937 i Svenskegata. Har gitt ut noen kort fra Halden-området på 1940/50-tallet.

M. Olsens Papirhandel
Lokal produsent med en rekke kort fra Fredrikshald og omegn, bl.a. en rekke kort fra Kornsjø. Opererte på begynnelsen av 1900-tallet. Noen av kortene har også logoen til John Fredrikson (Bergen & Kristiania-basert forlag) som tyder på at de som har stått for selve trykkingen.

A. Sandberg
Eide og drev Grand Hotel rundt 1900. Opprinnelig fra Sverige og født i 1863. Har gitt ut en serie postkort på begynnelsen av 1900-tallet. De fleste er merket: A. Sandberg, Grand Hotel.

Edvard Sem
(1859-1946). Bokhandler og konsul. Opprinnelig fra Blaker. Kom til Halden i 1879, hvor han ble ansatt som bestyrer av L.A. Larsens bokhandel. I 1881 overtok han Martin Arnesens bokhandel under eget navn. Først holdt han til i C. Olsens gård ved torvet, videre på hjørnet av Storgaten og Borgergaten. I 1911 kjøpte han gården ved bybroen, som da ble kjent som Sem-gården. Firmaet holdt til her fram til 1970. Her var det bokhandel, trykkeri, bokbinderi og papirindustri med fremstilling av alskens protokoller og skjemaer. Sem døde i 1946, 87 år gammel, men firmaet fortsatte under samme navn. En av de største lokale postkortprodusentene. Produserte postkort fra slutten av 1800-tallet og inn på 60/70-tallet. En del av de tidligere kortene er unummerert.

J. P. Semb
Johan Petter Semb, Musikkfanejunker (1854-1924). Var opprinnelig fra Nøssemark i Sverige. Kom til Halden som 15-åring. Lot seg verve som elev ved 1 ste brigades musikkorps. Tok samtidig sersjanteksamen. Ble senere musikksersjant og fanejunker. Var nestkommandreende for brigademusikken og dirigerte korpset i Oscar Borgs fravær. Drev en musikk- og kortevareforretning inntil 1911. Ga ut noen kort. Noen av disse i samarbeid med Mittet forlag.

A/S Sponvigens Handelsforening
Har gitt ut noen postkort fra Sponviken rundt 1910. Vet ellers lite om dette firmaet

Stenmark, H.J.
Ass. landhandel i Sponviken. Etabl i 1872. Fra 1902 ble forretningen drevet av Kathrine Stenmark, etter at hennes mann, Herman Johan Stenmark, døde. Har gitt uten noen postkort fra Sponviken rundt 1910.

Sofie Sæther - SS
Vet lite om denne utgiver som har gitt ut en rekke kort fra Halden-distriktet på begynnelsen av 1900-tallet. I følge folketellinger finnes det kun en Sofie Sæther i Østfold på begynnelsen av 1900-tallet. Denne Sofie Sæther var født i 1871 i Berg og var datter av den noe mer kjente snekkermester Andreas L. Sæther. Han startet opp det som vi i dag kjenner som Borgs Møbelforretning. Snekkerverkstedet hadde tilhold i Garvergaten fra starten i 1859 til 1973. Sofie og Andreas Sæther var bosatt i Garvergaten i 1900.

Bj. Søvik
En del kort-utgivelser fra Tistedal er merket Bj. Søvik. Trolig er dette Bjørn Søvik som var lærer og kirkesanger i Tistedal på begynnelsen av 1900-tallet, da kortene ble gitt ut. Vet ellers lite om denne utgiver.

Torgalsens enke
Trine Torgalsen (f. 1849), enke etter Jens Torgalsen, drev landhandel på Prestebakke og ga ut enkelte kort fra Prestebakke. Selve landhandelen startet i 1870-årene, mens postkortene er fra begynnelsen av 1900-tallet. Kun få kjente kort. I folketellingen for 1900 opplyses det at døtrene Hanna og Tora var medhjelpere i butikken. Senere ble landhandelen leid ut til M. Hagen som også har gitt ut postkort fra Prestebakke. (se over). Fra 1940 ble landhandelen drevet av Synnøve Folkeseth.

Kari Weel
Har gitt en serie postkort etter egne akvareller med motiv fra Halden. Gitt ut på 1990/2000-tallet.

Anne Emilie Aas
(1854-1926) Var opprinnelig fra Siljeholt i Aremark. Ble enke i ung alder og startet da egen forretning i Fredrikshald, 12 mai 1883. Denne drev hun til sin død. Forretningen holdt til på hjørnet av Niels Ankers gate. Først drev hun en ren papirhandel, men utvidet senere til tobakk og parfymeri. Forretningen var en av de største og mest velrenomerte i sin bransje. Produserte en rekke postkort på begynnelsen av 1900-tallet. Kun fåtall er nummerert. På et av de tidligere kortene finnes et lite bilde av hennes forretning der det står "Emilie Aas Cigar - Parfume forretning".

Forlag/Utgivere fra andre deler av landet, med postkort fra Halden.

Abel
H. Abel Kunstforlag, Kristiania. Grunnlagt i 1864. Produserte først julekort og kartongkort. Senere omfattende produksjkon av prospektkort, frem til 1975. Postkortene fra Halden-distriktet er fra 1910-20-tallet.

Aeronor

Alstrup
Peter Alstrup kunstforlag. Opprinnelig dansk forlag som opprettet egen avdeling i Kristiania i 1900. Turistkort fra hele landet, også endel kort fra Halden. Gikk konkurs i 1907 og rettighetene ble da solgt til Oppi. Merket en del kort med sin logo (Blomst med bokstavene PA under blomsten)

Knut Aune
Har sitt sete i Trondheim, men meget stor produksjon av kort fra hele landet. Startet opp i 1949 og er fortsatt i drift som et av norges største kortforlag. Knut Aune som opprinnelig var konditor, utviklet melastma- og allergi og måtte derfor se seg om etter nytt levebrød, som ble fotografering og Aune Forlag.

Atelier Eidem
Paul Lorck Eidem. Roald Amundsens gate, Oslo. Drev med reklametegning, reklameservice, illustrasjoner og reklamefoto på 1930/40-tallet.

C. A. Erichsen
Kunstforlag, Nytorvet, Kristiania. Fotograf. Har gitt ut en rekke kort fra hele landet mellom ca. 1908-1925. Også endel fra Fredrikshald.

Foto og Fotoprodukter
Registrert noen nyere kort fra Festningen på 1990-tallet.

Fredrikson, John
John Fredrikson Bog & Kunstfolag, Bergen & Kristiania. Har gitt postkort på begynnelsen av 1900-tallet. Også noen fra Halden. John Fredrikson døde i 1905 og forlaget ble kjøpt av Mittet.

G.K.
Kun få kjente kort fra Berg i "mitt" distrikt, men har gitt ut kort også fra andre deler av landet. Vet ikke hva forkortelsen står for.

Grako kortforlag
Har gitt ut noen kort fra 1970-80-tallet.

S. Gran
Noen kjente motiv fra Brekke i Haldenkanalen. Har gitt ut kort fra hele landet. Vesentlig fra første halvdel av 1900-tallet.

K. Harstad
Grunnlagt i 1925. Hadde stor produksjon over hele landet, særlig mellom 1935-60. Noen kort også fra Halden.

Kavli-Borge
Fotograf med tilhold i Tønsberg. Har gitt ut noen få nyere postkort fra Bakke i Idd.

KortCo
Noen få nyere kort fra Halden.

Küenholdt - J.H.K
Johan Henrik Küenholdt etablerte i 1886 forlagsbokhandel i Mariboes gate Oslo. I 1904 ble selskapet gjort om til aksjeselskap og vareutvalget ble utvidet med bl.a. postkort. Utover 20/30-tallet hadde de en omfattende produksjon av alle typer postkort. Har gitt ut en rekke postkort fra Halden-traktene. Fra slutten av 40-tallet ble postkortproduksjonen trappet ned, og det ble satset på andre felt. Selskapet eksisterer fortsatt, men uten produksjon av postkort. Merket sine kort med J.H.K. eller J.H.Küenholdt

Kunstforlaget National A/S
Celluloidfabrikk og reproduktionsanstalt, Kristiania. Virksom på begynnelsen av 1900-tallet. Konkurs 1912. Har gitt ut noen postkort fra Fredrikshald på begynnelsen av 1900-tallet. Disse er merket K. N.

Mittet & Co
Ble etablert i 1899 av Ingebrigt Mittet og videreført av sønnene Knut og Søren Mittet. En av landets største postkortprodusenter. Produserte alle typer postkort. I tillegg til postkort ga Mittet ut bl.a. kunstforlagartikler, barnebøker og kunstlitteratur. Ble i 1987 kjøpt opp av danske Chr. Olsen. På enkelte tidligere kort ble logoen brukt på kortene (M over CO inni en ring)

Narvesens Kioskkompagnie
Bertrand Narvesen vant anbud, og startet kioskdrift på NSBs stasjoner fra 1. januar 1894. Etter 5 år omfattet dette 50 kiosker inkl. bykiosker og ved banene i Oslo. I 1919 var antallet 223 kiosker. Fra 1899 ble de drevet gjennom Narvesen Kioskkompagni med bl. a. egen forlagsvirksomhet. Forlagsvirksomheten opphørte i 1917. I 1902 startet han også Gudbrandsdalens Bokhandel. Begge disse firmaene ga ut en rekke postkort. Kortene fra Gudbrandsdalen Bokhandel er merket G.B. og har for det meste motiver fra Gudbrandsdalen. Narvesens Kioskkompagni derimot har gitt ut kort fra hele landet, men kanskje særlig rundt jernbanelinjene der NK drev kioskdrift. De tidligste kortene er merket Narvesens Kioskkompagni, men etter hvert ble forkortelsen N.K. brukt. Antagelig samtidig som oppstarten av G.B i 1902.

N.K.
Se Narvesens Kioskkompagni over. Narvesen hadde en omfattende produksjon av kort som ble merket N.K. fra 1902. Man kan alikevel ikke utelukke at andre kan ha brukt samme forkortelse. F.eks. Norsk Kunstforlag og Nordisk Kortforlag.

K. Nordahl
Fotograf fra Skotfoss. Har gitt ut kort fra hele landet, deriblant noen kort fra Svinesund og Halden på 1950/60-tallet. Ivrig i tjenesten, så ivrig at han skal ha blitt arrestert når han fotograferte matleveransen til en militærleir i Østfold.

Nordisk Kortforlag
Se Oppi

Normanns kunstfolag - Carl Normann
Carl Normann var egentlig svensk, og startet sin kariere i Trondheim i 1906 der han gikk i lære hos Oskar Holte. Flyttet til Kristiania i 1909, før han havnet i Hamar i 1916, hvor han hadde hovedsete i mange år. Hele negativarkivet gikk tapt i en brann i 1935 og hele Norge måtte fotograferes på nytt. Under krigen flyttet forlaget til Oslo, og i 1967 bar det videre til Bærum. Fjellanger Widerøe overtok firmaet i 1986, og i 1999 kom Pictura inn som nye eiere. En av landets største postkortforlag med en omfattende produksjon fra hele landet. Ved 90-årsjubileet i 1996 ble det årlig produsert ca. 8 millioner postkort, de hadde 5000 forskjellige motiver og 500-800 nye design årlig. Mengden prospekter fra Halden er også imponerende.

Norrønafly
Norrønafly ble stiftet i 1953. I selskapets oppbyggingsfase var fotoavdeling viktig. Den ga gode inntekter fra fra starten og frem til 80-tallet. Med amerikanske spesialkamera som ga klare bilder, ble det fløyet rundt om kring og tatt en mengde bilder. En del av disse ble også produsert som postkort.

Norsk Fly og Flyfoto
Selskap stiftet i 1961 og er fortsatt i virksomhet. Holder til i Tananger. Som navnet antyder, driver de med flyfotografering, som også har resultert i postkortutgivelser. Noen kjente utgivelser fra Halden-traktene fra 60-tallet.

Norsk Kunstforlag

Norsk Lystryk- & Reproduksjonsanstalt (N. L. & R.)

Carl Olsen
Fredrikstad-basert, men har tatt turen sørover i fylke og laget kort fra Halden-traktene på 1930/40-tallet.

Oppi
Het først Nordisk Kortforlag. Omfattende produksjon frem til 1960-tallet.

Proko

Schönbergs Kortforlag

O. Skarbö
Har hatt tilhold både i Stavanger og Oslo. Gitt ut kort fra flere steder i landet. To kjente motiv fra Sponvika.

Vimpelfabrikken
Noen få nyere kort fra Halden-traktene.

Widerøes flyveselskap
Produserte en rekke flyfoto-kort fra hele landet på 50-tallet. Også noen fra Halden

Wolds foto

Svenske forlag som har gitt ut postkort fra grenseområdene.

Almquist&Cöster
Carla
Carlsson
Dahlström
Flygtrafik
Färdig
Gerhard
Gädda
Hallman
Hammarstrand
Hedlund
Helgen
Johannesson, Erland
Johannesson, Janne. O.
Konstförlaget FRAM
Lilljeqvist
Lindenhag
Nilson, Emma
Nilson Th.
Nilsson, Jda
Pressbyrån
Rask
Sahlberg
Schewenius
STF - Svenska Turistföreningen
Strömstads Bokhandel
Träff
Ultraförlaget
Ödman, K.W.
Östedt, Gustav
Aaeröes


Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2022