Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Postkort fra Berby


Berby Herregaard og Skole, Præstebakke. De første opplysningene om Berby stammer fra 1344. Adelig setegård fra 1639. Opp gjennom historien har flere prominente personer hatt sitt sete her. Vi nevner Gerolf Nettelhorst, Anders Blomme og ikke minst Truls Wiel. I postkortenes tidsalder er det familien Golden som hatt tilhold her. De kjøpte Berby i 1891 og er fortsatt i familiens eie. Dette flotte håndkolorerte oversiktskortet er tatt fra Torgalsåsen. På https://essayelites.com/ er det mye kort og elite writing om stedet fra de beste forfatterne. Postkort brukt i 1908. Foto: Emilie Aas.


Nesten samme kort som over. Oversiktsbildet over Berby sett fra Torgalsåsen i sørlig retning. Grensen mot Sverige ligger bak åsen til høyre. I bakgrunnen til venstre skimter vi Rødsvannet. Postkort fra ca. 1910. Foto: B.L.


Den gamle hovedbygningen er i bygd i 1856, men deler av kjelleren er fra tidlig 1600-tall. På balkongen over inngangen ser vi at noen har tatt oppstilling. Legg ellers merke til husfargen. På bildet under er den endret. Vinduskarmer og fasade ble hvite en gang fram mot 1922. I dag er bygningen i ferd med å få tilbake sine gamle farger som er i grønntoner. Postkort brukt i 1914. Foto: John Fredriksson.


Fra Berby. I 1899 ble Smaalenenes Amts Praktiske jenteskole opprettet på gården. Skolens første bestyrerpar var Alma Golden og hennes mann. Skolen holdt til i den gamle hovedbygningen. Den holdt til her fram til 1919, da leieavtalen ble sagt opp. Skolen flytter da til Risum. Til å begynne med tok skolen inn 20 elever. Senere ble dette økt til 30 elever. Hit kom unge jenter fra hele landet og sendte postkort hjem til familien. Postkort fra 1922, brukt i 1923. Foto: Carl Normann.


Fra 1907 startet Alette Golden, yngste datter på gården, en privat husmorskole. Først på Elvebakke under Berby, fra 1927 i Oslo. Da krigen kom overtok tyskerne bygningen og skolen måtte ut. Skolen ble da flyttet til Berby og den gamle hovedbygningen huset igjen skole. Skolen ble drevet frem til 1952. Siden har den stått urørt og fremstår nå som et unikt kulturminne. Postkort fra 1924, brukt i 1927. Foto: Carl Normann


Berby Herregaard. Husmorskolen sett fra låvetaket, kanskje klokketårnet? Ubrukt postkort fra 20-tallet. Foto: Carl Normann


Den gamle hovedbygningen (husmorskolen) er foreviget fra alle kanter. Ubrukt postkort fra 1924. Foto: Carl Normann


Berby herregård og havebruksskole. Fra 1901 til 1908 samt 1912 til 1938 var det til hagebruksskole på Berby. I forgrunnen på dette bildet ser vi drivhusene som var tilknyttet denne. I forbindelse med dette ble det også opprettet gartneri som var i virksomhet til 1994. Drivhuset på dette bildet er revet, men erstattet av andre. I midten ser vi stabburet som er Berbys eldste hus. Et 4 etasjers laftet bygg fra 1790. Til høyre for stabburet har vi hønsehuset og bak der igjen har vi låven. Ellers legger vi merke til den nyplantede bjerkealeén opp mot tunet. Ubrukt postkort fra 30-tallet. Foto: E.Sem.


Andedammen på Berby, som forlengst er fjernet. Bygningen bak gikk under navnet «Oslo». I dag er dette privatboligen til dagens eier. I bakgrunnen til høyre ser vi Torgalsåsen som de to øverste postkortene er tatt fra. På dette kortet kan vi forøvrig lese: Kjære Ida! Vi vilde gjerne have 20 kg multer, hvis det er at faa nu. De var jo saa billige der. Undskyld at jeg bryr dig. Hjertelig hilsen til eder alle fra Deres Alette (Golden). Postkort brukt i 1905. Foto: M.F.N

berby
Berby. Til høyre stabburet og bak ser vi låven. Ubrukt privatkort fra ca. 1920/30-tallet?


Berby Herregaard. Aleén. Aleén starter bak tunet og går nedover langs elven. Ubrukt postkort. Foto: Ukjent

berby
Nok et postkoprt fra aleén. Ubrukt postkort. Ca. 1910. Foto: B.L.


Parti fra Berby. Berbyelven eller Enningdalselva som den idag også er kjent som. Berbyelven har vært og er en veldig god lakseelv og store fangster er hentet opp. Fra gammelt av het det seg at arbeiderne på Berby ikke skulle serveres laks mere enn to ganger i uken. Postkort brukt i 1914. Foto: Norsk Lystryk- & Reproduksjonsanstalt.

berby
Berby. Utsikt mot Iddefjorden. Foto: M.F.N.


Flyfoto over Berby fra ca. 1950. Vi kjenner igjen Husmorskolen til venstre, foran den ser vi stabburet. Til høyre ser vi låven som brant i 1977. Senere bygd opp igjen i samme stil. Bak låven har vi bygningen som ble kalt «Oslo», og huser dagens eier. Husene helt bakerst og nederst i venstre hjørne er også privatboliger for familien. Det minste huset bak mot skogkanten er den gamle smia. Foto: Widerøes Flyselskap.


Berby Herregaard sett fra Ålgårdkollen. Ubrukt postkort. Foto: Ukjent

berby
Berby Herregaard sett fra Ålgårdkollen. Postkort brukt i 1943, Foto: Mittet.


Nok et kort over Berby sett fra Ålgårdskollen. I bakgrunnen Berbytårnet og Iddefjorden. Ubrukt postkort fra 1930-tallet. Foto: Mittet

berby
Bare for å illustrere at postkort finnes i ulike versjoner. Samme motiv og utgiver som over, men beskrivelsen er justert litt mellom utgivelsene. Dette er brukt i 1942. Foto: Mittet

Gå videre til Enningdalen


Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2022