Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Postkort fra Idd

Redaktører fra vår professional letter writer service på https://300writers.com/hire-letter-writer.html sørget for å fullføre revisjoner av hver artikkel som ble lagt ut på nettstedet.

Se også egne sider for Tistedalen, Prestebakke, Kornsjø, Berby og Enningdalen.


Aspedammen stasjon i 1922. Bygningen ble bygd til åpningen av Smaalenensbanen i 1879. Den ble tegnet av Balthazar Lange. Stasjonene mistet persontrafikk i 1965 og ble ubetjent i 1975. Foto: Carl Normann


Fra Aspedammen Ca. 1905. På en serie kort fra Aspedammen har forlaget P. Alstrup gjort en tabbe og kalt stedet for Aspedalen, noe som man ser er rettet opp. Foto: Alstrup


Eskeviken ved Fredrikshald. Postkort brukt i 1914. Foto: Emilie Aas


Fjeldly, Fredrikshald. Fjeldly i Eskeviken ved Kalvehaugen. Ubrukt postkort, ca 1910. Foto: Ukjent.


Motiv fra Sanern på Sauøya. Den lange bygningen midt på bildet er den såkalte Lorangegården som ble oppført 1826-1828 av Johan Henrik Spørck (oberst og general). Tidligere var Sauøya en del av Idd Herred og lå under Eskeviken gård. Påskrevet 1920-21, men bildet er antagelig tatt noe tidligere.


Knardal ved Fredrikshald. Postkort brukt i 1912. Foto: Emilie Aas


Rishaugen pr. Fredrikshald. Brukt til å sende julehilsen i 1905. Foto: Ukjent


Risum Husmorskole. Ubrukt postkort. Foto: Karl L. Larssen


Østfold husmorskole. Postkort brukt i 1925. Foto: Wardenær


Østfold fylkes Husmorskole. Risum. Ubrukt kort, ca. 1950. Foto: H. Lind


Id kirke. Fra den gang man klarte seg med en "d". Foto: Jakob Olsen 1904.


Idd kirke. Ubrukt kort fra slutten av 40-tallet. Foto: E. Sem


A.E. Musæus' Landhandleri ved Ystehede. Dette kortet er brukt i 1910. Foto: Ukjent


Stenindustrien ved Iddefjorden var en periode landets største steneksportør. Her ble det skipet ut sten til den store verden. Dette kortet fra Brookes sine anlegg ved Ystehede viser SS "Claveresk" som lastes med sten for Argentina. Ubrukt kort fra ca. 1910-20-tallet. Foto: Brookes Ltd.


Her gjøres det klart for sending av sten til Bombay. Ikke så godt å vite hvor dette kortet er fra om man ikke er lokalkjent. Ingen stedsangivelse, men bygningen bak avslører av vi også her er ved Ystehede. Ubrukt kort. Foto: Brookes


Igjen et kort fra Brookes sine anlegg. Her ser vi "Drumcliffe" fra Liverpool, og i bakgrunnen til høyre "Bra-Kar" fra Kristiania som laster stein som skal til Buenos Aires. Bildet er tatt 4. septemner 1911. Foto: E. Sem


Parti fra Iddefjorden, nærmere bestemt Ystehede. Her ser vi igjen "Drumcliffe" som laster stein. Foto: Ukjent


Brookes sitt anlegg ved Ystehede. Kontorbygning til venstre, arbeidsbrakker til høyre. I midten har vi A.E. Musæus' Landhandleri som vi så på et kort lenger opp. Postkort brukt i 1916. Selv om de fleste kjente postkortene viser motiv fra Brookes sine anlegg ved Ystehede, var det flere som drev stenbrudd langs Iddefjorden. Ved Bakke holdt British Norway Granite til, Lüttensee holdt til ved Liholt og N.S. Beer hadde anlegg ved Osdalen, Fagerholt og Hov. Også på svensk side ved Hälle og Krokstrand var det stor stenindustri. Foto: Brookes.


Norsk Folkehjelps feriehjem "Fredhøy", Sannerød, Idd. Postkort brukt i 1967, men foto trolig tatt noe tidligere. Foto: E. Sem


Parti fra Sannerød, Idd. Postkort brukt i 1960.Foto: E.Sem


Bakke kr. Pensjonat og rekonvalesenthjem, Idd. Postkort brukt i 1961. Foto: E. Sem


Utsikt over Iddefjorden med Bakke feriehjem. Foto: Johs. OlsenGå videre til Prestebakke


Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2022