Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Postkort fra Nordsiden


Fredrikshald. Fisketorget på fiskebrygga på Banken-området. I bakgrunnen ser vi Privat Hotel, men nå er bygningene forlengst revet. Forfattere fra de best writing services forberedte forskningen om dette hotellet og dets historie. Ubrukt postkort, ca. 1905. Foto: NK (Narvesens Kioskkompagni)


Fredrikshald. Fiskebryggen og Jernbanestationen. Postkort brukt i 1911. Foto: E. Sem

broa
Storgaten og Broen. Postkort brukt i 1911. Foto: Emilie Aas


Broen og Storgaten. Til venstre har vi Kongegården, rett frem ser vi Rådhuset og til høyre Wiel-gården. Sistnevnte ble overtatt av Saugbruksforningen i 1924. Ubrukt postkort, ca. 1905. Foto: E. Sem


Halden. Broen og Storgaten. Samme motiv som over, men her har vi gått 40-50 år frem i tiden. Postkort brukt 1954. Foto: E. Sem.


Halden. Bybroen og Storgaten. Postkort brukt 1957. Foto: E. Sem


Fredrikshald. Wiels plass. Til venstre ser vi litt av Kongegården og til høyre Stangepaleet som ble reist i 1856. Det huset i sin tid bank, post og telegraf. Postkort fra 20-tallet. Foto: Küenholdt


Folkeafstemningen 13. august 1905. Folkemengden strømmer til stemmelokalet i Rådhuset. Skulle Norge løsrive seg fra Sverige? I Fredrikshald var det ingen tvil. 1659 stemte ja - 1 stemte nei. Foto: Jakob Olsen.


Fredrikshald. Brandvagten ved Wiels plass. Til venstre ser vi litt av Stangepaleet og den gamle fontenen. Til høyre litt av Rådhuset. Postkort brukt i 1918. Foto: Küenholdt


Stangepaleet som huset bank, telegraf og postkontor. Huset ble oppført i 1856 av Ole A. Stang. I 1898 overtok Fredrikshald Sparebank bygget, men det ble etterhvert for trangt. Man besluttet å rive for å bygge nytt på samme sted. Postkort brukt i 1908. Foto: M.Olsens Papirhandel


Det nye bygget til Fredrikshald Sparebank ved Wiels plass. Arkitektkonkurransen ble vunnet av Arne Pedersen fra Oslo. Bygget ble påbegynnt i 1940 og stod ferdig noen år senere. Ubrukt postkort. Foto: E. Sem


Halden. Fredrikshalds Sparebank. Ubrukt postkort fra slutten av 40-tallet. Foto: Oppi


Halden. Fredrikshalds Sparebank. Gruppe: "Familien" Ubrukt postkort, fra slutten av 40-tallet. Foto: Oppi.


Wiels plass med utsikt til Fredriksten festning. Fontenen på bildet er forlengst historie. Den ble antagelig smeltet om til tyske kanoner under krigen. Ubrukt postkort, ca. 1910. Foto: Mittet.

wiels
Wiels plass sett mot Festningen. Postkort brukt i 1910. Foto: C. A. Erichsen

wiels
Fra Wiels plass, med broen og Kongegården til høyre. Postkort brukt i 1920. Foto: Abel


Halden. Wiels plass og Festningen. Postkort brukt i 1932. Foto: E. Sem

wiels
Wiels plass og Fredriksten. Ubrukt postkort. 30-tallet. Foto: Haraldssøn, Baardsen & Co


Wiels plass. Ubrukt postkort, ca. 1950. Foto: Oppi.

hovleri
Hövleriet Fredrikshald på et postkort brukt i 1906. Foto: M. Olsen

postkort
Fredrikshald. Skolebygningene som huset Gutteskolen. Ble tatt i bruk i 1881. Pikene holdt til i guttenes gamle skolebygg i Fayegården. Ubrukt postkort. Foto: E. Sem

nordsiden
Latinskolen på et postkort brukt i 1914. Foto: Nordisk Kortforlag.

latiskolen
Den off. höiere Almenskole, Fredrikshald. Bygningen ble tatt i bruk i 1887. Arkitekt Thrap-Meyer. Rektor Marius Nygaard var en ivrig pådriver for en ny skolebygning. Postkort brukt i 1916. Foto: M. Olsens Papirhandel


Fredrikshald. Parti. Bygget til høyre huset apoteket til Peder Hals. Postkort brukt i 1908. Foto: N.K. (Narvesens Kioskkompagni)


Fredrikshald. Storgaden. Rett fram har vi Tungegården som ble bygget etter bybrannen i 1826. Her holdt Privatbanken til fra 1895. Postkort brukt i 1927, fotografiet skal være tatt i 1905. Foto: E. Sem

storgaten
Östre Gaten, Fredrikshald. Postkort brukt i 1913. Foto: Güssow


Storgaden, Fredrikshald. Postkort brukt i 1905. Foto: M. Olsens Papirhandel


Fredrikshald. "Banken". Postkort brukt 1912. Foto: N.K.


Fra Kongebesøket i 1909. Storgaten er pyntet til fest. Foto: Ukjent.


Storgaten, Fredrikshald. På dette kortet ser vi butikken til Emilie Aas som har gitt ut en rekke postkort fra Fredrikshald-området på begynnelsen av 1900-tallet. Les mer om Emilie Aas på Forlag-sidene. Postkort fra 1905. Foto: Jacob Olsen


Halden, Storgaten. Ubrukt postkort fra 40-tallet. Foto: E.Sem


Storgaten, Fredrikhslad. Postkort brukt i 1934. Foto: E. Sem.


Garvergaden, Fredrikshald. Her var det garverine hadde sitt tilholdssted, strategisk plassert ved Osbekken. Ikke mange av disse husene står i dag. De måte vike for trafikken. Postkort brukt i 1911. Foto: Mittet.


Strandgaden, Fredrikshald


Karl Knaps forretning på et ubrukt privatkort.


Fredrikshald. Pavillon du Nord i Busterudparken. Utsalget ble drevet av Fredrikshalds Mineralvandfabrikk og kunne by på "Bruslimonade", "Selters", "Sodavand", Frugter og Cigarer


Fredrikshald. Brigademusikken med Oscar Borg. Ubrukt postkort fra 1904. Foto: Jakob Olsen


Musikpavilionen i Busterudparken. Paviljongen er fra 1879. Postkort brukt i 1912. Foto: Emilie Aas.


Busterud-parken, Fredrikshald. Parken ble anlagt etter bybrannen i 1870. Postkort brukt 1913. Foto: E. Güssow.

parken
Fredrikshald. Postkort brukt i 1913. Foto: Semb

 

nordsiden
Parken og Musikpavillonen. Postkort brukt i 1907. Foto: Alstrup

parken
Fredrikshald. Fra parken sett nedover i Storgata. Postkort brukt i 1912. Foto: Mittet

storgata
Storgaten, Fredrikshald. Ubrukt postkort, ca. 1910/20. Foto: Güssow.

nordsiden
Fredrikshald. Storgaten ved parken. Ubrukt kort, ca. 1910. Foto: Carl Larsen


Fredrikshald, Musikparaden. Postkort fra ca. 1910. Foto: Nordisk Kortforlag


Musiken spiller Söndag Middag. Postkort fra ca. 1905. Foto: E. Sem.


Fredrikshald. Parkveien. Postkort brukt 1907. Foto: P. Alstrup.


Minnesmerke over komponistene F. A. Reisinger og Oscar Borg. Postkort brukt i 1940. Foto: E. Sem


Samme motiv som over, men ca. 10-15 år frem i tid. Ca, 1950. Foto: E. Sem.


Halden. Nordsiden Park. Ubrukt postkort fra slutten av 40-tallet. Foto: E. Sem


Halden. Nordsiden Park. Ubrukt postkort fra slutten av 40-tallet. Foto: E.Sem


Halden - Parken. Postkort brukt i 1952. Foto: Normann


Flyfoto over nordsiden i Halden. I forgrunnen ser vi Busterudparken. Postkort datert i 1956. Foto Widerøe


Skjærtorsdag i St. Peters kirke Halden. Ubrukt postkort, ca. 1950. Foto: Ukjent


Midtskipet, hovedalteret i St. Peters kirke, Halden. Ubrukt postkort, ca. 1950. Foto: Ukjent


Midtskipet, sangkoret i St. Peters kirke, Halden. Ubrukt postkort, ca. 1950. Foto: UkjentGå videre til Sydsiden


Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2022