Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Postkort fra sentrum omegn

(Våre letter writing services gir deg muligheten til å bestille dine oppgaver utført på https://topwritingservice.com/letter-writing-service/.)

Områdene ved stadioen, Rødsberget, Stangeløkka, Fridheimjordet, Os og Porsnes


Fra Fredrikshald - Stangs villa ved Stangeløkken. Det var Niels Anker Stang som fikk bygd huset i 1871. N.A.Stang var trelastgrosserer og dannet A/S Stangeskovene i 1899, som da omfattet 180 000 mål eiendom. Områdene ved Fridheimjordet, Stangeløkken og Rødsjordet var tidligere en del av Berg Herred, men ble innlemmet i Halden i 1936. Postkort brukt i 1914. Foto: John Fredrikson


Parti ved Birkeli. Postkort brukt i 1907. Foto: Emilie Aas


Busterudkleven. Ubrukt postkort fra ca. 1905. Huset midt i bildet tilhørte bokhandler og konsul Edvard Sem som har gitt ut en rekke postkort fra Fredrikshald (Les mer om Sem på forlag-siden. Dette kortet er derimot ikke gitt ut av Sem, men Küenholdt.


Dr. Ordings villa. Også kjent som Heimdal eller Øvre Hola. Lå ved Hårbyløkka bak Rødsberget. Opprinnelig bygd av Christian Anker, men Ording (Ankers svigersønn) flyttet inn i 1903. Huset er nå revet. Dr. Ording markerte seg forøvrig som en tidlig forkjemper for abort, og fikk mange imot seg. Postkort fra 1906. Foto: M.Olsens Papirhandel.


Heimdal ved Fredrikshald. Samme bygning som på kortet over, der det angis som Dr. Ordings Villa. Postkort brukt i 1915. Foto: Emilie Aas.


Hola ved Fredikshald. Kjenner du deg igjen? Denne bygningen er en del av dagens Park Hotell. Var i Christian A. Ankers eie fra 1889 til 1903, da han overdro det til sin datter. Postkort brukt i 1913. Foto: Emilie Aas.


Villastrøg ved Fredrikshald.Postkort brukt 1913. Foto: Emilie Aas.


Villakvarteret, Fredrikshald. Postkort brukt i 1918. Foto: Sem.

fredrikshald nyveien
Nyveien. Fredrikshald. Postkort brukt i 1904. Foto: Alstrup.


Fredrikshald. Postkort brukt i 1923. Foto: Oppi


Rödsfjeldet, Fredrikshald. (Som strengt tatt heter Rødsberget) Serveringsstedet i sveitserstil var et populært mål for søndagsutfluktene på denne tiden. Nå er bygget forlengst revet. Postkort brukt i 1908. Foto: M.Olsens Papirhandel.


Halden - Minnesmerket på Rødsfjellet. Minnetempelet ble avduket i 1948. Reist til minne om de som ga sitt liv i kampen for Norges frigjøring 1940-1945. Ubrukt postkort. Foto: Normann.


Halden - Minnesmerket på Rødsfjellet. Monumentet består av et minnetempel i granitt
hvor det i midten er plassert en polert steinblokk med følgende inskripsjon:
De gav oss den lære, den store og siste - Vårt liv har vi fått og vårt liv må vi miste -
Den lagnad er viss, og den største er han som mister sitt liv for sitt folk og sitt land.
Reist av befolkningen til minne om de som gav sitt liv i kampen for Norges frigjøring
Aremark, Halden, Idd, Berg. Ubrukt postkort. Foto: Normann


Parti fra Rödsfjeldet, (Rödsberget) Fredrikshald. Postkort brukt i 1907. Foto: M.Olsen.


Det nye komm. sykhus på Stangeberget, med boligområdet på Fridheimgjordet i forgrunnen. Ca. 1952. Foto: Normann.


Halden komm. sykehus fra Fridheimjordet. Ubrukt postkort. Foto: E. Sem.


Halden. Det kommunale sykehus. Sykehuset stod ferdig i 1952. Ubrukt postkort fra den perioden. Foto: Normann.


Halden kommunale sykehus. Postkort brukt i 1958. Foto: E. Sem.


Flyfoto av Halden sykehus. Postkort brukt i 1962. Foto: Harstad


Nok et flyfoto av Sykehus. Her med Fridheimjordet i forgrunnen. Ubrukt postkort. Foto: Harstad.


Halden Stadion. I 1917 skjenket P.M. Anker på Rød Herregård en tomt som skulle brukes til idrettsanlegg. Først 10 år etter (1927) da dette kortet er fra, stod fotballstadioen klar. Foto: Küenholdt

Halden stadion
Halden - Stadion og villaområdet opp mot Rød Herregård har blitt fortettet i forhold til bildet over. Postkort brukt i 1951. Foto: Normann.


Fredrikshald. Postkort fra Tistedalsgata på Damhaugen, brukt i 1913. Bygningene til høyre tilhørte Haldens Arbeideres Handelsforening og huset bakeri. Foto: J. P. Semb / Mittet


Fredrikshald. Damhaugen. Her er vi ved krysset Damstredet og Damhauggata, sett mot Nystredet. Postkort brukt i 1917. Foto: NK


Fredrikshald. Parti fra Damhaugen. Ubrukt postkort. Foto: Küenholdt.


Halden - Os alle. Områdene ved Os var tidligere en del av Berg Herred, men ble innlemmet i Fredrikshald i 1908. Navnet Os kommer fra Vestre Os, som var kongelig eiendom og er en av de tidligste kjente gårdene i Halden. Postkort brukt i 1951. Foto: Normann.

halden os alle
Halden. Os Allé. Postkort brukt i 1931 Foto: Küenholdt.


Saugbruksforeningen sett fra festningen. Foto: Normann


Utsikt fra Festningen mot Os. Foto: Normann


Gå videre til Rød Herregård


Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2022