Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Postkort fra Halden-vassdraget m/ Aremark og Marker


Parti fra Fredrikshaldkanalen. Kanalen ble bygd av Engebreet Soot og stod ferdig i 1849. Den ble da farbar fra Tistedalen til Skulerud. Det ble bygd sluser ved Brekke, Krappeto, Strømsfoss og Ørje. Kanalen ble opprinnelig bygd for tømmerfløting, noe den ble benyttet til fram til 1982. Den har også vært en viktig vannvei for gods og passasjertrafikk. I dag er kanalen en stor turistattraksjon. Dette postkort er fra ca. 1905. Foto: Ukjent. (Flere bilder og quality custom essays er tilgjengelig på https://qualitycustomessays.com.)


Halden. D/S Turisten. På mange postkort fra Haldenvassdraget er "Turisten" et naturlig motiv. Haldenvassdragets Dronning! Turisten ble bygget på Nylands verksted i 1887 og gikk som passasjer- og godsbåt fra 1887 til 1963. I 1967 ble skroget senket i Femsjøen og i 1997 ble den hevet igjen for restaurering. Sommeren 2009 er "Turisten" tilbake i vassdraget. "Turisten" trafikerte mellom Tistedalen og Skulerud. Ubrukt postkort fra 30-tallet. Foto: Haraldssøn, Baardsen & Co.


D/S Turisten sitt sørligste anløp ved Tistedalen, Tangen brygge. Dette bildet er tatt i anledning kongebesøket i 1909. Foto: Bj. Søvik.


Her har "Turisten" kommet til Brekke sluser. Brekke-anlegget med fire kamre er Nord-Europas høyeste sluseanlegg med løftehøyde på 26,6 meter. Her løftes båtene fra Femsjøen til Stenselva. Ubrukt postkort fra 50-tallet. Foto: E. Sem.


Kraftstasjon og Brekke sluser. Til venstre ser vi Kraftstasjonsbygningen, og i enden av demningen har vi flomtunellen. Brekke-fallene ble ombygd til kraftformål og stod ferdig i 1924. Slusene ved Krappeto (litt lenger opp) forsvant da. Dette kortet er fra 1925, brukt i 1926, altså er kraftanlegget nesten nytt. Årlig produseres det ca. 30 GWh ved Brekke, som er nok til å dekke forbruk for 1500 husstander. Foto: Carl Normann


Brekke kanal. Foto tatt fra kraftanlegget med utsikt mot Femsjøen. Huset på bildet er Slusevokterboligen. Gangbruen som vi ser over kanalen ligger der en gammel sluse fra 1877 lå. De nye slusene fra 1924 ligger til venstre for bildet. Ubrukt postkort fra 30-tallet. Foto: E. Sem.


Nesten samme motiv som over, men nå heter det "Tista" kanal. Ubrukt kort fra 30-tallet. Foto: Ukjent


D/S "Tusisten" har kommet seg opp Brekke sluser. Til høyre ligger demningen og Brekke kraftstasjon. Til høyre i forgrunnen er overløpstårnet. Ubrukt postkort fra siste halvdel av 40-tallet. Foto: E. Sem.


Like ovenfor Brekke ligger Krappeto sluser. Her på et foto fra 1900. Krappeto ble neddemt i 1924 da Brekke sluser ble utbygd til kraftanlegg. Legg merke til tømmeret som ligger på vannet. Slusene ble opprinnelig bygd for å fløte tømmer. Foto: E. Sem.


DS Turisten ved Krappeto. Postkort fra 1909. Foto: M. Olsens Papirhandel.


D/S Turisten ved Skodsberg bru. Totalt har det vært 32 brygger langs Haldenvassdraget, men ikke alle har vært i bruk samtidig. Ubrukt postkort fra siste halvdel av 40-tallet. Foto: E. Sem.


Øymark kirke i Marker. Øymark kirke stod ferdig i 1879 etter at dcen forrige brant i 1875. Postkort brukt i 1962. Foto: Normann.


"Turisten" ved Strømsfoss sluser. Legg merke til pipa på båten og høyden på broa. Dette kunne vel ikke gå bra? Joda, pipa var til å senke ned, så man kom under broa. Ubrukt kort fra 50-tallet. Foto: E.Sem.


D/S Turisten i Haldenkanalen ved Strømsfoss sluser. Trolig ved Kjerringskrevet. Ubrukt postkort, ca. 1950. Foto: Ukjent.


D/S Turisten i Ørje sluser. Ubrukt postkort, ca. 1950. Foto: E. Sem


Ørje sett fra fortet. Ubrukt postkort fra 509-tallet. Foto: E. Sem.


Ørje. Parti fra Rødnessjøen. Postkort fra 30-tallet, men dette er brukt i 1948. Foto: E. Sem.


Skulerud Station og Hotel på et postkort fra 1910. I 1898 kom Urskog-Hølandsbanen til Skulerud og "Turisten" sitt anløp. En ny æra for "Turisten" var et faktum. Turistens nordligste punkt fikk tilknytning til Kristiania med "Tertitten" til Sørumsand og videre til Østbanen. Ringen var sluttet med tog Kristiania-Fredrikshald, båt fra Tistedalen-Skulerud og som sagt tog fra Skulerud-Kristiania. Dette ekteskapet holdt frem til 1960 da Aurskog-Hølandsbanen ble lagt ned. Foto: M.Olsen. 

Gå videre til Idd


Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2022