Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Postkort fra nedre del av Tista


Fiskebryggen, Fredrikshald fotografert fra bybrua. Postkort brukt i 1910. Foto: M. Olsen.


Nok et kort tatt fra bybrua. Men denne gang andre vei, oppover Tista. Foto: Normann


Cellulosen har preget området langs Tista i lang tid. Dette kortet fra ca. 1910. Foto: Emilie Aas.

tista
Gardinfabrikken. Foto: Sofie Sæther


Oversiktsbildet fra Tista. På andre siden ser vi igjen Gardinfabrikken. Postkort brukt i 1912. Foto: Mittet / J.P.Semb

tista
Fredrikshald - Tistedals Elven. Foto: Jacob Olsen

porsnes
Porsnæsfossen. Postkort brukt i 1918. Foto: N.K.Fredriksten sett fra broen

tista
Tista i forgrunnen med Imanuels kirke og Fredriksten Festning. Postkort brukt i 1928. Foto: Küenholdt.


Et vanlig motiv på mange postkort fra Fredrikshald. Tista og Immanuels kirke med Fredriksten Festning i bakgrunnen. På dette kortet ser vi også slipprenna som gikk fra Tistedalen til Mølen. Her sendet man bord og plank til lagringstomtene i Fredrikshald. Renna stod fra 1862 til 1909.


Tista, Imanuels kirke og Fredriksten Festning.


Tista, Imanuels kirke og Fredriksten Festning. Foto: C.A.Erichsen


Parti fra Fredrikshald og Tista sett fra Grønland nedover elven mot bybrua. Ubrukt postkort, ca. 1910. Foto: Küenholdt


Halden. Parti fra Tista. Foto: Sem


Fredrikshald Meieribolag leser man på bygningen på andre siden av elva. Postkort fra 1930-tallet. Foto: E, Sem

tista
Fredrikshald, Strandparken eller Peder Colbjørnsens park som den opprinnelig het. Parken ble til ved gradvis påfylling av sand fra Kaken.

tista
Halden. Tista ved Strandparken. Postkort brukt i 1931. Foto: Küenholdt

tista
Fredrikshald. Strandparken. Enerett 1922, Normann.


Fredrikshald. Strandparken med Tistedalselven. Ubrukt postkort ca. 1905. Foto: Abel


Halden. Tista og bybrua. Bygningen i bakgrunnen huset E. Sems bokhandel. Slutten av 40-tallet. Foto: Normann

tista
Nesten samme motiv som over, men denne gang med E.Sem som utgiver.


Halden. Elven med Broen og Fredriksten festning. Foto: E. SemHalden med nedre del av Tista. Foto: Oppi


I forgrunnen Wiels plass. Videre ser vi Tista, Imanuels kirke og Fredriksten festning. Foto: Sem.


Parti fra Halden langs Tista. Slutten av 40-tallet. Foto: Oppi


Gå videre til Tistedalen

Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2019