Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Postkort fra Fredriksten Festning


(En mulighet til å buy cheap articles på https://exclusive-paper.com/buy-blog-article-online.php er tilgjengelig for alle studenter.)

Fredriksten Festning ble påbegynt i 1661 og er oppkalt etter kong Fredrik III. Anlegget ble i hovedsak bygd ut på 1660- og 1670-tallet som følge av at Halden ble grenseby etter at Bohuslän ble svensk territorium i 1658. Dette kortet viser Festningen rundt 1900. Foto: E. Aas


7. juni 1905 - Norges nye Flag heises på Dronningens bastion på Fredriksten. Etter Karlstadkonvensjonen i 1905 ble festningen nedlagt og nedrustet, men skulle bevares som nasjonalt minnesmerke. Foto: E. Aas


Et av de mest vanlige motivene på gamle postkort fra Fredrikshald/Halden. Festningen sett fra havna. Dette postkort brukt i 1901. Foto: E. Sem


3-delt kort fra Fredriksten. Postkort brukt i 1902. Foto: Schønbergs Kunstforlag.


Overkongen og Klokketårnet på toppen av Hovedfortet. Postkort fra 1930-tallet Foto: E. Sem


Festningen kan brukes til så mangt. Her ser vi lekende barn på kjelker fra den gang det fortsatt var vinter. Påskrevet 1920-21. Foto: NK (Narvesens Kioskkompagni)


Kong Haakon og Dronning Maud besøker Fredrikshald og Fredriksten 14. juni 1909. Foto: Ukjent.


Det indre av festningen sett gjennom Østre kurtine. Postkort brukt i 1921. Foto: E. Aas


Fredriksten. Ubrukt postkort ca. 1910. Foto: Sofie Sæther


Selv hos den lokale forlegger skjer det feil. Østre Kurtine påstås det på kortet, men her er vi ved Ravelinporten. Ca. 1950. Foto: E. Sem.


Fra Fredriksten. Foto: Haraldssøn, Baardsen & Co


Salutt på Fredriksten Festning. Ubrukt postkort fra 1930-tallet. Foto: Ukjent.


Parti fra Fredrikstens Fæstning. Postkort brukt i 1908. Foto: M. Olsens Papirhandel


Halden-Messen på Fredriksten 1936. Håndverkerforeningen, Industriforeningen og Handelsstanden gikk sammen og arrangerte messen som ble besøkt av 135 000 mennesker. Hensikten med messen var å spre opplysning om distriktets næringsliv og Halden som turistby. Messen ble åpnet av Kong Haakon 26. juli og stod til 16. august. Dette kortet viser folkelivet og noe av utstillingen på Place d'Armes. Foto: E. Sem


Nok et kort fra Messen på Fredriksten. Reklameplakater fra bl.a. Felleskjøpet. Snekkermester Aug. Rud jr., Snekkermester Oskar Andersen og Arvidsen & Co. Foto: E. Sem


Et tredje kort fra samme messe som over. Foto: E. Sem


Den nye Kommandantboligen ble reist i 1829-1830. Den ligger utenfor Citadellet, rett øst for Place d'Armes. Postkort brukt i 1908. Foto: E. Aas


Nok et kort av kommandantboligen. På kortet ser vi også divisjonsmusikken som holder en av sine tradisjonelle konsertet. Fra 1910. Foto: M. Olsens Papirhandel


Underoffiserskolen på Fredriksten. Bygningen ble bygd i 1833 som arbeidsanstalt for slavene. Senere har Forsvarets gymnas og Hærens forvaltningsskole hatt tilhold i bygget. Postkort fra 1923. Foto: E. Aas.


Parti fra Fredriksten Fæstning. Postkort fra 1906. Foto: M.Olsens Papirhandel


Fredriksten Festning. Midt i bildet skimter vi Underoffiserskolen. Postkort brukt i 1931. Foto: E.Sem


Markenteriet i 1905. Foto: J.P.Semp


Fredrikstens indre. Her står fotografen omtrent ved vestre kurtine og tar bildet opp mot østre kurtine. Bygningene til venstre er Logementsbygningen(foran) og Den nye hovedvakt (bak) Bygningene til høyre er (fra øverst) Øvre magasin, Den gamle kommandantboligen og Nedre magasin. Postkort brukt i 1910. Foto: E. Sem


Omtrent samme motiv som over. Fotografen har vridd seg litt så vi ser bedre Øvre magasin, Kommandantboligen og Nedre magasin. Ubrukt postkort ca. 1910. Foto: Sofie Sæther.


Leiren ved Braadland. Postkort brukt i 1903. Foto: E.Aas


Fredrikstens Fæstning, Leiren. Ligger der vi i dag finner Fredriksten Camping. Hyttene på bildet ble revet etter krigen, men er senere bygd opp i samme stil. Postkort brukt i 1912. Foto: M.Olsens Papirhandel


Fredrikssten. Overbjerget. Et av de tre "utefortene" som skulle hindre fiendtlige styrker i å få fotfeste i forterenget. Postkort brukt i 1908. Foto: NK / Ernst Güssow


Stortaarnet er det andre utefortet. Det tredje, Gyldenløvebastion, har jeg foreløpig ingen postkort fra. Postkort fra 1910. Foto: M. Olsens Papirhandel


Fredrikskshald. Dronningen på Fredriksten festning. Ubrukt postkort ca. 1910. Foto: E. Sem.


Haldens Minders Museum. Sjøfartsavdelingen. Ca. 1950. Foto. E.Sem


Haldens Minders Museum. Utsikt fra museet. Ubrukt kort. Foto. E.Sem


Haldens Minders Museum. Perspektiv gjennom 2. etg. Postkort brukt i 1955. Foto. E.Sem


Fredrikshald. Fæstningen Fredriksten. Ubrukt postkort fra ca. 1900. Foto: E.Sem


Minnesmerken står tett på Fredriksten Festning. Her et postkort fra Avdukningen av Carl XII minnesmerke på Fredriksten 1938. Kronprins Gustav Adolf på talerstolen. Foto: E. Sem


Carl XII minnesmerke på Fredriksten. Postkort brukt i 1941. Foto: E. Sem


Carl d XIIs Stötte og Stedet hvor Carl d XII faldt. Kulen som er 80 cm i diameter ble opprinnellig plassert i kommandantens hage i 1892, der man mente kongen falt. Minnetavlen bak, ble satt opp i 1902. Ubrukt postkort ca. 1905. Foto: Abel


Samme minnesmerker som over. Postkort brukt i 1917. Foto: Küenholdt


Carl XIIs dødsted. På dette kortet har kulen blitt flyttet: Det skjedde første gang i 1935, til det nye stedet (50 meter fra det opprinnelige stedet) man mente kongen hadde falt. Under tyskernes okkupasjonstid var kulen igjen på flyttefot flere ganger. I dag er den plassert på det indre festningsområdet. Ubrukt postkort fra slutten av 1930-tallet. Foto: E. Sem


Monument ved Fredrikstens Krigergraver. Ubrukt postkort ca. 1900. Foto: Jakob Olsen.


Carl XII Monument på Festningen. Støpejernsmonument som ble avduket av Carl XV i 1869. På Festningsområdet er det satt opp en rekke monumenter over Carl XII. Dette er den fjerde i rekken. Under krigen ble dette monumentet demontert og ble trolig smeltet om til tyske kanoner. Foto: Carl Normann, 1922


Huidfeldts-Stötten, Fredrikssten. Postkort brukt i 1913. Foto: E. Aas


Minnesmerker på Fredriksten. Postkort brukt i 1907. Foto: E.Sem.


Mindesmerker for den svenske Löpegrav og Carl den XII Dödssted. Postkort brukt i 1913. Foto: Nordisk Kortforlag, Christiania.


Karl XII:s baneplats vid Fredrikshald. Utgitt av Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet.


Gå videre til Nordsiden


Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2022