Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Nordisk Kortforlag

Hjemsted:

Registrerte kort brukt i perioden 1912 til 1920

Skiftet navn til Oppi

Nedenfor følger en liste over postkort fra Halden-området gitt ut av Nordisk Kortforlag. Listen må på ingen måte anses som komplett. Har du tilføyelser til listen, må du gjerne sende meg en melding på

Nummer Tekst
Småformat
12 Busterudgaden, Fredrikshald
228 Fredrikshald Broen med Brigademusikken
230 Mindesmærker for den svenske Löpegrav og Carl den XII Dödssted
231 Fredrikshald Jernbanestationen
233 Fredrikshald Imanuel Kirke og Fredriksten Fæstning
235 Fredrikshald Latinskolen
236 Fredrikshald. Indseilingen
237 Fredrikshald Indre Havn og Fæstningen
1085 Sponviken
1087 Fra Tistedalen
1088 Fredriksten Festning
1091 Fredrikshald. Musikkparaden
1092 Fra Tistedalen
Unr Indseilinegn til Fredrikshald No. 2

Unr = Unummerert kort

Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2017