Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English


Emilie Aas

Hjemsted: Fredrikshald

Registrerte kort brukt i perioden 1893 til 1933
Vår såkalte "marketing plan writing"-prosess ble fullført ved hjelp av skribenter fra https://place-4-papers.com/awesome-online-marketing-plan-writing-service/.

(1854-1926) Var opprinnelig fra Siljeholt i Aremark. Ble enke i ung alder og startet da egen forretning i Fredrikshald, 12 mai 1883. Denne drev hun til sin død. Forretningen holdt til på hjørnet av Niels Ankers gate. Først drev hun en ren papirhandel, men utvidet senere til tobakk og parfymeri. Forretningen var en av de største og mest velrenomerte i sin bransje. Produserte en rekke postkort på begynnelsen av 1900-tallet. Kun fåtall er nummerert. Hun ble gift 2. gang med fotograf Olaf M. Madsen, så man må anta at mange av postkortene som er merket Emilie Aas opprinnelig er fotografert av Olav M. Madsen. På et av de tidligere kortene finnes et lite bilde av hennes forretning der det står "Emilie Aas Cigar - Parfume forretning".

Annonser rykket inn i Fredrikshald Avis, 1913 av Emilie Aas:
Nedenfor følger en liste over postkort fra Halden-området gitt ut av Emilie Aas. Listen må på ingen måte anses som komplett. Har du tilføyelser til listen, må du gjerne sende meg en melding på

Nummer Tekst
Småformat
101 Fredrikshald, Fæstningen og Dampskipsbryggen
103 Carl XII's Monument? Fra Fredriksten Carl XII faldt her
105 Fredrikshald, Fredrikssten med Underofficerskolen
106 Krappeto sluser. Fredrikshald kanal
506 Herregaarden Röd ved Fredrikshald
507 Herregaarden Röd ved Fredrikshald
508 Herregaarden Röd ved Fredrikshald
1907 Villaströg ved Fredrikshald
22836 Byen fra Fæstningen
286319 Byen og Fæstningen
Unr **uten tekst [Carl XII-monument på festningen]
Unr Augustaborg ved Fredrikshald
Unr Batteriet Dronningen paa Festningen Fredriksten
Unr Birkeli ved Fredrikshald [Kolorert]
Unr Birkeli ved Fredrikshald [S/H]
Unr Blochusgaden ved Torvet Fredrikshald
Unr Busterudgaden
Unr Byen fra Havna
Unr Bærby Hovedgaard og Skole, Præstebakke
Unr Carl XII Monument Fredrikshald
Unr Carl XII's Monument paa Fredriksten
Unr Carl XII's Monument, Fredriksten
Unr Christian V tes Plads, Fredrikshald
Unr Da Grændsevagten ankom til Fredrikshald
Unr Det indre af Fredrikssten
Unr Det indre af Fredrikssten
Unr Dronningens Batteri, Fredriksten
Unr Emanuels kirke Fredrikshald
Unr Eskeviken ved Fredrikshald
Unr Falkenstein
Unr Festningen Fredriksteen
Unr Festningen Fredriksteen
Unr Folkeafstemningen i Fredrikshald d. 13 Aug. 1905
Unr Fra Fredrikshald, Stangs Villa
Unr Fra Fredrikssten Carl XII's Monument paa Fredrikssten Fæstning Carl XII faldt her 11 December 1718
Unr Fra Knivsøholmene
Unr Fra Stenhuggerierne ved Idefjord
Unr Fra Stenhuggerierne ved Idefjord
Unr Fredrikshald
Unr Fredrikshald fra Rolandskandsen
Unr Fredrikshald fra Rödsfjeldet
Unr Fredrikshald seet fra Fredriksten
Unr Fredrikshald [Utsyn mot Os]
Unr Fredrikshald, Fæstningen og Dampskipsbryggen
Unr Fredrikshald. - Skøitebanen
Unr Fredrikshald. - Skøitebanen
Unr FREDRIKSHALD. Færgested til sundet
Unr Fredrikshald. Fæstningen Fredriksten
Unr FREDRIKSHALD. Fæstningsdammen
Unr Fredrikshald. Indseilingen
Unr Fredrikshald. Raadhuset
Unr Fredrikshald. Storgaden
Unr Fredrikssten med Underofficerskolen
Unr FREDRIKSTENS FÆSTNING
Unr Fredrikstens Fæstning, Fredrikshald
Unr Fæstningen fra Rödsfjellet
Unr Fæstningen Fredriksten
Unr Fæstningen Fredriksten
Unr Fæstningen Fredriksten
Unr Gammelt Lysthus i Haven paa Rød
Unr Grændsevagt ved Ide Kirke. 1905
Unr Grændsevagten marsjerer til Fredriksten Fæstning
Unr Heimdal ved Fredrikshald
Unr Herregaarden Röd ved Fredrikshald
Unr Herregaarden Röd ved Fredrikshald
Unr Herregaarden Röd ved Fredrikshald
Unr Herregaarden Röds Park ved Fredrikshald
Unr Hilsen fra Fredrikshald
Unr Hola ved Fredrikshald
Unr Huitfeldts-Stötten, Fredriksten
Unr Indseilingen Sauösundet
Unr Indseilingen til Fredrikshald
Unr Indseilingen til Fredrikshald seet fra Kongens batteri
Unr Indseilingen til Fredrikshald set fra Kongens batteri
Unr Jernbanestationen i Fredrikshald
Unr Karl XII dødssted, Fæstningen, Fredrikssten
Unr Kasernen. Fredriksten
Unr Knardal ved Fredrikshald
Unr Knardalsparken ved Fredrikshald
Unr Knivsø i Berg
Unr Komandantboligen, Fredriksten
Unr Lastning ved Idefjord Stenhuggeri
Unr Leiren ved Braadland
Unr Musikpavilionen. Fredrikshald
Unr Nordsidens Park, Fredrikshald
Unr Norges nye Flag heises paa Fredriksten
Unr Nyanlegget. Tistedalen
Unr Nybebyggelsen paa Os, Fredrikshald
Unr Overberget, Fredrikssten Fæstning
Unr Parken i Musiktiden, Fredrikshald
Unr Parti ved Carl Johansgate
Unr Parti ved Tistedalselven ved Fredrikshald
Unr Peder Kolbjörnsens gade ved Torvet Fredrikshald
Unr Pikeskolen, Fredrikshald
Unr RAADHUSET. FR-HALD
Unr Rød Herregaard
Unr Rød ved Fredrikshald seet fra Parken
Unr Sagbruksforeningens Cellulosefabrik, Fredrikshald
Unr Salutbatteriet, Festningen Fredriksten
Unr Skihytten Höiaas Pr. Fredrikshald
Unr Sparebanken med Telgraf og Postkontor. Fredrikshald
Unr St.Josefs Hospital. Fredrikshald
Unr Stangelökken ved Fredrikshald
Unr Storgaden fra Broen
Unr Storgaden Fredrikshald
Unr Storgaden, Fredrikshald
Unr Strandgaden Fredrikshald
Unr Telegraf- og Brandstationn
Unr Tista kanal
Unr Tista kanal med utsigt til Cellulosefabrikken og Elektrsitetsverket
Unr Tistedalen med fossen
Unr Tistedalen med fossen
Unr Toldbodbryggen
Unr Torvet med Normanstötten
Unr Udsigt fra fæstningen
Unr Utsikt over fjorden fra det indre av Fredriksten
Unr Utsikt til Cellulosefabrikken
Unr Utsikt til Fredriksten
Unr Villaer og Rektorbolig ved Fredrikshald
Unr Villaströg ved Fredrikshald
Unr Villastøg ved Rødsbjerget
Unr Östregate. Fredrikshald

Unr = Unummerert kort


Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2022