Galleri:

Fredriksten Festning
Sentrum nordsiden
Sentrum sydsiden
Havna og fjorden  
Oversiktsfoto 
Halden omegn
Tista
 
Tistedalen 
Haldenvassdraget
Idd forøvrig
Prestebakke
Kornsjø
Berby
Enningdalen forøvrig
Bullaren
Krokstrand, Hälle m.m.
Svinesund
Berg
Rød

Postkort utgitt med motiv fra Halden-området

På denne siden er det meningen å gi en oversikt over de forskjellige utgivere og forlag, samt hva de har gitt ut av Halden-kort. En umulig jobb å få komplett, men jeg prøver, så får vi se hvor langt man kommer. Kanskje du kan hjelpe å kompletere? Vet du noe mer om de forskjellige forlagene/utgivere? Hvis du vil dele informasjon eller trenger å "order essay", sjekk for mer informasjon på https://order-essays.com/.

Lokale forlag/utgivere

O. J. Bakke
O. J. Bakke hadde landhandel ved Bakke ved Iddefjorden. Han ga ut noen postkort på begynnelsen av 1900-tallet fra dette området. Kortene merket Eneret O.J.B.

Bigum & Lie

Brookes Granite Co
Drev det største stenbruddet på norsk side av Iddefjorden. Ga ut en serie reklamekort fra anleggene ved Ystehede. Disse kortene var beregnet på det engelske markedet. Serien inneholder også motiv fra andre steder, bl.a. Storbritannia.

I. M. Eriksen
Noen få kjente utgivelser fra Sponvika. Vet ellers lite om denne utgiver

Ernst Güssow
1846-1936. Var egentlig Barbermester. Født i Tyskland i 1846 og kom til Halden i 1861, hvor han begynnte i barberlære hos sin eldre bror. Etter endt læretid dro han tilbake til Tyskland. Senere kom han tilbake til Halden og i 1875 startet han sin egen barberforretning i apoteker Stephansons gård i Storgata. Fra 1904 leide han større lokaler i konditor Jahnsens gård i Storgata. Her drev han også en sigarforretning, hvor trolig postkortutgivelsene kom inn i bildet. Kun et fåtall kjente postkortutgivelser. Disse er brukt rundt 1910. Han drev foretningen frem til 1926.

HA-foto
Halden Arbeiderblads fotoredaksjon. Har gitt ut noen kort på 1980-tallet i samarbeid med Wolds foto.

M. Hagen
Tidligere landhandel på Prestebakke som ga ut noen postkort fra Prestebakke-traktene rundt 1910/20-tallet. M. Hagen leide landhandelen til Torgalsen i denne perioden. (se også Torgalsens enke, under)

Haraldssøn, Baardsen & Co
Ble grunnlagt i 1925 av Einar Baardsen og Harald Haraldssøn. Holdt først til i Hofgaards gård ved Torvet, men flyttet i 1937 til nye lokaler i Os allé. Drev med papirforretning, trykkeri, bokbinderi og linjeranstalt. Senere også med skjemaer og blanketter til offentlig bruk. Har gitt ut en serie småformatkort på 1920/30-tallet. Nummererte ikke sine kort.

Johannesen, A
Noen kjente kort fra Fredrikshald på begynnelsen av 1900-tallet

Karl L. Larsen, Bok-, Papir & Musikhandel
K. L. Larsen var ansatt hos E.Sem fra 1903 til 1908, da han begynnte hos Heltberg. Denne foretningen overtok han i 1916. Noen kjente kort fra Fredrikshald på 1920-tallet.

H. Lind
Fotograf som holdt til i Storgaten 15. Reklamerte med portrettstudio, Brudefotografering, seriefoto, interører og eksteriører. Har gitt ut noen postkort på 1950/60-tallet. Kjente motiv fra Risum, Østerbo og Halden Hotell.

Jacob Olsen
Ga ut en rekke kort fra Fredrikshald på begynnelsen av 1900-tallet. Også noen kjente kort fra Aremark og Berg.

Johs. Olsen
Johannes Olsen drev firmaet Varemagasinet  i Svenskegata 16. Født i Oslo i 1891 og kom senere til Halden. Først som bestyrer i 20 år på festningens depot, senere som bestyrer hos agent K. Jonassen, før han startet sin egen forretning i 1933. Fra 1937 i Svenskegata. Har gitt ut noen kort fra Halden-området på 1940/50-tallet.

M. Olsens Papirhandel
Lokal produsent med en rekke kort fra Fredrikshald og omegn, bl.a. en rekke kort fra Kornsjø. Opererte på begynnelsen av 1900-tallet. Noen av kortene har også logoen til John Fredrikson (Bergen&Kristiania-basert forlag) som tyder på at de som har stått for selve trykkingen.

Edvard Sem
1859-1946. Bokhandler og konsul. Opprinnelig fra Blaker. Kom til Halden i 1879, hvor han ble ansatt som bestyrer av L.A. Larsens bokhandel. I 1881 overtok han Martin Arnesens bokhandel under eget navn. Først holdt han til i C. Olsens gård ved torvet, videre på hjørnet av Storgaten og Borgergaten. I 1911 kjøpte han gården ved bybroen, som da ble kjent som Sem-gården. Firmaet holdt til her fram til 1970. Her var det bokhandel, trykkeri, bokbinderi og papirindustri med fremstilling av alskens protokoller og skjemaer. En av de største lokale postkortprodusentene. Produserte postkort fra slutten av 1800-tallet og inn på 60/70-tallet. Endel av de tidligere kortene er unummerert.

J. P. Semb
Johan Petter Semb, Musikkfanejunker  (1854-1924). Var opprinnelig fra Nøssemark i Sverige. Kom til Halden som 15-åring. Lot seg verve som elev ved 1 ste brigades musikkorps. Tok samtidig sersjanteksamen. Ble senere musikksersjant og fanejunker. Var nestkommandreende for brigademusikken og dirigerte korpset i Oscar Borgs fravær. Drev en musikk- og kortevareforretning inntil 1911. Ga ut noen kort. Noen av disse i samarbeid med Mittet forlag.

Sofie Sæther - SS
Vet lite om denne utgiver som har gitt ut en rekke kort fra Halden-distriktet på begynnelsen av 1900-tallet. I følge folketellinger finnes det kun en Sofie Sæther i Østfold på begynnelsen av 1900-tallet. Denne Sofie Sæther var født i 1871 i Berg og var datter av den noe mer kjente snekkermester Andreas L. Sæther. Han startet opp det som vi i dag kjenner som Borgs Møbelforretning. Snekkerverkstedet har holdt til i Garvergaten fra starten i 1859 til 1973. Sofie og Andreas Sæther var bosatt i Garvergaten i 1900.

Bj. Søvik
Bjarne Søvik var lærer. vet ellers lite om denne utgiver. En del utgivelser fra Tistedal på begynnelsen av 1900-tallet.

Torgalsens enke
Trine Torgalsen, enke etter Jens Torgalsen drev Landhandel på Prestebakke som også ga ut enkelte kort fra Prestebakke. Selve landhandelen startet i 1870-årene, mens postkortene er fra begynnelsen av 1900-tallet. Kun få kjente kort. Senere ble landhandelen utleid til M. Hagen som også har utgitt kort fra Prestebakke. (se over). Fra 1940 ble landhandelen drevet av Synnøve Folkeseth.

Emilie Aas
Anne Emilie Aas (1854-1926) var opprinnelig fra Siljeholt i Aremark. Ble enke i ung alder og startet da egen forretning i Halden 12 mai 1883. Denne drev hun til sin død. Forretningen var en av de største og mest velrenomerte i sin bransje (tobakk og parfymeri) Produserte en rekke postkort på begynnelsen av 1900-tallet. Kun fåtall er nummerert. På et av de tidligere kortene finnes et lite bilde av hennes forretning der det står "Emilie Aas Cigar - Parfume forretning".

Merk at mange av de lokale som er listet opp her, antagelig ikke fotograferte eller trykte postkortene selv. De ble trolig kjøpt inn fra større forlag og solgt gjennom egen butikk, med egen logo. Fotograf og trykkeriets/forlagets logo er som oftest utelatt.Forlag/Utgivere fra andre deler av landet med utgivelser fra Halden.

Abel
H. Abel Kunstforlag, Kristiania. Grunnlagt i 1864. Produserte først julekort og kartongkort. Senere omfattende produksjkon av prospektkort, frem til 1975

Alstrup
Peter Alstrup kunstforlag. Opprinnelig dansk forlag som opprettet egen avdeling i Kristiania i 1900. Turistkort fra hele landet, også endel kort fra Halden. Gikk konkurs i 1907 og rettighetene ble da solgt til Oppi. Merket en del kort med sin logo (Blomst med bokstavene PA under blomsten)

C. Andersen

Knut Aune
Har sitt sete i Trondheim, men meget stor produksjon av kort fra hele landet. Startet opp i 1949 og er fortsatt i drift som et av norges største kortforlag. Knut Aune som opprinnelig var konditor, utviklet melastma og allerig og måtte derfor se seg om etter nytt levebrød som ble fotografiring og Aune Forlag.

Atelier Eidem

Foto og Fotoprodukter

Fredrikson, John
John Fredrikson Bog & Kunstfolag, Bergen & Kristiania. Har gitt postkort på begynnelsen av 1900-tallet. Også noen fra Halden. John Fredrikson døde i 1905 og forlaget ble kjøpt av Mittet.

C. A. Erichsen
Fotograf i Kristiania. Har gitt ut en rekke kort mellom ca. 1908-1925

Grako

K. Harstad
Grunnlagt i 1925. Hadde stor produksjon over hele landet, særlig mellom 1935-60. Noen kort også fra Halden

Kavli Borge
Noen få kjente nyere utgivelser fra Bakke i Idd

J. H. Küenholdt
Grunnlagt i 1886. Produserte alle typer postkort fra 1905 til 50-tallet. Også en stor samling fra Halden-traktene. Merket sine kort med J.H.K. eller J.H.Küenholdt

Carl Olsen
Fredrikstad-basert, men har tatt turen sørover i fylke og laget kort fra Halden-traktene.

Mittet & Co
Ble etablert i 1899 av Ingebrigt Mittet og videreført av sønnene Knut og Søren Mittet. En av landets største postkortprodusenter. Produserte alle typer postkort. I tillegg til postkort ga Mittet ut bl.a. kunstforlagartikler, barnebøker og kunstlitteratur. Ble i 1987 kjøpt opp av danske Chr. Olsen. På enkelte tidligere kort ble logoen brukt på kortene (M over CO inni en ring)

Narvesens Kioskkompagnie
Bertrand Narvesen vant anbud, og startet kioskdrift på NSBs stasjoner fra 1. januar 1894. Etter 5 år omfattet dette 50 kiosker inkl. bykiosker og ved banene i Oslo. I 1919 var antallet 223 kiosker. Fra 1899 ble de drevet gjennom Narvesen Kioskkompagni med bl. a. egen forlagsvirksomhet. Forlagsvirksomheten opphørte i 1917. I 1902 startet han også Gudbrandsdalens Bokhandel. Begge disse firmaene ga ut en rekke postkort. Kortene fra Gudbrandsdalen Bokhandel er merket G.B. og har for det meste motiver fra Gudbrandsdalen. Narvesens Kioskkompagni derimot har gitt ut kort fra hele landet, men kanskje særlig rundt jernbanelinjene der NK drev kioskdrift. De tidligste kortene er merket Narvesens Kioskkompagni, men etter hvert ble forkortelsen N.K. brukt. Antagelig fra samtidig som oppstarten av G.B i 1902.

N.K.
Se Narvesens Kioskkompagni over. Narvesen hadde en omfattende produksjon av kort som ble merket N.K. fra 1902. Man kan alikevel ikke utelukke at andre kan ha brukt samme forkortelse. F.eks. Norsk Kunstforlag og Nordisk Kortforlag.

K. Nordahl

Nordisk Kortforlag
Se Oppi

Normanns kunstfolag - Carl Normann
Carl Normann var egentlig svensk, og startet sin kariere i Trondheim i 1906der han gikk i lære hos Oskar Holte. Flyttet til Kristiania i 1909, før han havnet i Hamar i 1916, hvor det hadde hovedsete i mange år. Hele negativarkivet gikk tapt i en brann i 1935 og hele Norge måtte fotograferes på nytt. Under krigen flyttet forlaget til Oslo, og i 1967 bar det videre til Bærum. Fjellanger Widerøe overtok firmaet i 1986, og i 1999 kom Pictura inn som nye eiere. En av landets største postkortforlag med en omfattende produksjon fra hele landet. Ved 90-årsjubileet i 1996 ble det årlig produsert ca. 8 millioner postkort, de hadde 5000 forskjellige motiver og 500-800 nye design årlig. Mengden prospekter fra Halden er også imponerende.

Norrønafly
Flyfotokort fra 1950-tallet

Norsk Fly og Flyfoto

Norsk Kunstforlag

Norsk Lystryk- & Reproduksjonsanstalt (N. L. & R.)


Norsk Fly og Flyfoto

Oppi
Het først Nordisk Kortforlag. Omfattende produksjon frem til 1960-tallet.

Proko

Schönbergs Kortforlag

O. Skarbö
Har hatt tilhold både i Stavanger og Oslo. Gitt ut kort fra flere steder i landet. To kjente motiv fra Sponvika.

Vimpelfabrikken

Kari Weel
Har gitt en serie postkort etter akvareller med motiv fra Halden. Gitt ut på 2000-tallet.

Widerøes flyveselskap
Produserte en rekke flyfoto-kort fra hele landet på 50-tallet. Også noen fra Halden

Wolds fotoKilder:
Egen postkortsamling
Edvin Haug: 800 Haldenprofiler
Norges Kjøpmenn, Østfold
Hans Maastad: Halden Handelstands Forening gjennom 100 år
O. Forstrøm: Fredrikshald i 250 år
Frank Kiel Jacobsen: Sævvækæller og Spinnejenter
IDA: Idd og Enningidalen Hisorielags årbok
Ivar Bjørndal: Fra vannkraft til datakraft
Ivar Ulvestad: Vennlig hilsen
Ivar Ulvestad: Norske postkort
Postkortet - Tidsskrift for norske Postkortsamlere 1985-2007
Forlagenes egne hjemmesider
  

Siste nytt:

Prestebakke 1808 - en 200-årsmarkering. Les mer! 29.3.08.

29 nye kort i galleriene (27.3.08)

Ny bok om kampene i 1808. Les mer i HA. (26.3.08)

36 nye postkort er lagt til i galleriene. (24.2.08)

Mye nytt under Forlag og Linker (19.2.08)

25 postkort lagt til i galleriene (04.02.08)

Gjenskaper slaget på Prestebakke. Les mer. (24.1.08)

22 nye kort lagt ut under Kornsjø og Sydsiden. (21.1.08)

Haldenkort i HA. Les mer. (18.1.08)

Karl 12.s dødskule kan avsløres. Les mer. (11.1.08)

Østfold-amerikansk by fyller 100. Les mer. (7.1.08)

57 nye kort lagt inn. Totalt over 250 i galleriene nå! (3.1.08)

Ny navnestrid? Les mer. (2.1.08)

58 nye kort i galleriene (28.12.07)

Turisten gjen-oppbygges. Les mer. (21.12.07)

IDA 2001 i nytt opplag. Les mer. (20.12.07)

Iddefjordsgranitten som nasjonalbergart? Les mer. (12.12.07)

32 byttekort lagt ut - se her. (12.12.07)

53 nye kort i galleriene. (10.12.07)

43 nye kort lagt inn i galleriene (2.12.07)

Postkortene er da på vei inn i galleriene. 41 kort er lagt ut nå. Mer kommer! (26.11.07)

Boka "Gårder i Berg, Rokke og Asak" er nå i salg. Les mer (24.11.07)

Idd og Enningdalen Historielaghar lansert IDA 2007 (22.11.07)

haldenkort.net opprettet (22.11.07)

 

haldenkort.net © 2007-2008