Galleri:

Fredriksten Festning
Sentrum nordsiden
Sentrum sydsiden
Havna og fjorden  
Oversiktsfoto 
Halden omegn
Tista
 
Tistedalen 
Haldenvassdraget
Idd forøvrig
Prestebakke
Kornsjø
Berby
Enningdalen forøvrig
Bullaren
Krokstrand, Hälle m.m.
Svinesund
Berg
Rød


 

Fredriksten Festning

Se også Festningen side 2


Fredriksten Festning ble påbegynt i 1661 og er oppkalt etter kong Fredrik III. Anlegget ble  i hovedsak bygd ut på 1660- og 1670-tallet som følge av at Halden ble grenseby etter at Bohuslän ble svensk territorium i 1658. Dette kortet viser Festningen rundt 1900.


1905 - Norges nye Flag heises paa Fredriksten. Etter Karlstadkonvensjonen i 1905 ble festningen nedlagt og nedrustet, men skulle bevares som nasjonalt minnesmerke.


Overkongen og Klokketårnet på toppen av Hovedfortet.


Fredrikssten. Overbjerget. Et av de tre "utefortene" som skulle hindre fiendtlige styrker i å få fotfeste i forterenget.


Stortaarnet er det andre utefortet. Det tredje, Gyldenløvebastion, har jeg foreløpig ingen postkort fra.

 


Halden-Messen på Fredriksten 1936. Håndverkerforeningen, Industriforeningen og Handelsstanden gikk sammen og arrangerte messen som ble besøkt av 135 000 mennesker. Hensikten med messen var å spre opplysning om distriktets næringsliv og Halden som turistby. Messen ble åpnet av Kong Haakon 26. juli og stod til 16. august. Dette kortet viser folkelivet og noe av utstillingen på Place d'Armes.


Nok et kort fra Messen på Fredriksten. Reklameplakater fra bl.a. Felleskjøpet. Snekkermester Aug. Rud jr., Snekkermester Oskar Andersen og Arvidsen & Co.

 

 

Gå videre til side 2 med Festningen.

 

 

 

 

 


 

 

haldenkort.net © 2007-2008