Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Carl Normanns kunsforlag

Hjemsted: Hamar, Oslo

Registrerte kort brukt i perioden 1905 til 2000

Carl Normann var egentlig svensk, og startet sin kariere i Trondheim i 1906 der han gikk i lære hos Oskar Holte. Flyttet til Kristiania i 1909, før han havnet i Hamar i 1916, hvor han hadde hovedsete i mange år. Hele negativarkivet gikk tapt i en brann i 1935 og hele Norge måtte fotograferes på nytt. Under krigen flyttet forlaget til Oslo, og i 1967 bar det videre til Bærum. Fjellanger Widerøe overtok firmaet i 1986, og i 1999 kom Pictura inn som nye eiere. En av landets største postkortforlag med en omfattende produksjon fra hele landet. Ved 90-årsjubileet i 1996 ble det årlig produsert ca. 8 millioner postkort, de hadde 5000 forskjellige motiver og 500-800 nye design årlig. Mengden prospekter fra Halden er også imponerende.

Nedenfor følger en liste over postkort fra Halden-området gitt ut av Normann. Listen må på ingen måte anses som komplett. Har du tilføyelser til listen, må du gjerne sende meg en melding på

Nummer Tekst
Småformat
4 Vy från Krogstrand
5 Vy från Krogstrand
9 Vy från Krogstrand
10 Vy från Krogstrand
12 Töftedal Skolan
13 Lundby. Töftedal
22 Fra Kornsjø
39 Tistedalen. Parti ved stasjonen
71 Kornsjö Station
73 Parti fra Kornsjö
81 Skjebergkilen
87 Kornsjö - Löksvand
88 Kornsjö - Fra Norane
89 Kornsjö - Norane Tullst.
91 Norane - Fraan Kornsjö
95 Mysen - Gateparti
96 Mysen, Gateparti
97 Parti ved Mysen kirke
98 Tistedalen. Parti med Bryggen.
99 Tistedalen. Parti ved Stationen
100 Tistedalen - Kirken
102 Tistedalen - Gateparti
103 Tistedalen - Gateparti
107 Fra Berby
108 Udsigt over Kornsjö
109 Parti fra Kornsjö
110 Parti af Sponviken
111 Berby Herregaard
113 Parti af Sponviken
114 Berby Herregaard
115 Parti af Sponviken
116 Svinesund
416 Parti fra Tistedalen
482 Parti fra Vamma kraftstation
484 Parti fra Vamma kraftstation
521 Norge: Grand Hotell. Norge
561 Folkehöiskolen, Mysen
573 Parti ved Spydeberg Station
873 Halden. Parti ved Bryggene
1004 Ørje. Rødnessjøen
1006 Fra Ørje Sluser
1016 Ørje. Turisten i slusene
1102 Ørje. Parti ved Hotellet og Toldstedet
1136 Øimark kirke
1517 Hvaler. Skjærhallen
1531 Hvaler. Parti fra Bølingshavn
1585 Berby
1589 Fra Kornsjø
1590 Præstebakke kirke
1596 Fra Berby
1601 ENNINGDALEN
1604 FRA KORNSJØ
1610 Iddefjorden
1616 Fredrikshald. Grand Hotel
1617 Fredrikshald. Rød Herregaard
1618 Fra Rød Herregaard
1619 Fredriksten festning. Carl XII dødssted
1621 Halden. Parti ved havnen
1622 Fredrikshald
1623 Fra Rød Herregaard.
1624 Rød Herregaard
1626 Fredrikshald. Parti fra Gimle
1627 Fredrikshald. Rød Herregaard
1628 Fredrikshald. Utsikt fra Festningen
1629 Fredrikshald. Utsikt fra Festningen
1630 Fredrikshald. Utsikt fra Festningen
1632 Fredrikshald. Utsikt fra Festningen
1632 Halden. Utsikt fra Festningen
1633 Utsikt over Kornsjø
1644 Parti fra Fredrikshald
1645 Fredriksten. Carl XII Monument
1647 Fredriksten. Carl XII Monument
1651 Utsikt från Högen Gård-Dals-Högen
1655 Fredrikshald. Immanuelkirken
1656 Fredrikshaldfesning Carl XII Monument
1658 Skjebergkilen. Høisand bad
1659 Fredrikshald. Parken
1660 Fra Fredrikshald
1660 Fra Haldens
1662 Aspedammen Station
1664 Kornsjøn vid Dals-Högen
1665 Riksgrensen vid Dals-Högen - set från Norge
1666 Halden. Utsikt mot indsæilingen
1667 Prestebakke. Parti av Øhrsjøen
1692 Fra Solbergfossanlegget
1700 Sponviken
1717 ØIMARK KIRKE
5045 Rød Herregaard
5058 Fredrikshald. Utsikt fra Broen
8661 Parti fra Tistedalen
8675 Halden. Utsikt fra Oberst Huitfeldts monument
8703 Minnesten ved Prestebakke kirke
8713 Kraftstasjonen og Brække Sluser
10815 Kornsjø
52008 Berby Herregaard
12/941 Halden - Fredriksten Festning
12/945 Norge - Halden
12/946 Norge - Halden
13/013 Halden
13/021 Halden - mot Festningen
13/010 Halden. Havnen og festningen
13/003 Kornsjø - Jernbanestationen
13/002 Kornsjøene. Sverige til venstre - Norge til høire
13/054 Norge. Kornsjø stasjon - grensen Norge-Sverige
Unr **uten tekst [Fra Ende i Enningdalen]
Unr AREMARK KIRKE
Unr FRA TISTEDALEN
Unr FREDRIKSHALD
Unr FREDRIKSHALD
Unr FREDRIKSHALD
Unr Fredrikshald. Kirken og Festningen
Unr Fredrikshald. Strandparken
Unr FREDRIKSHALD: TORVET MED FÆSTNINGEN
Unr Fredrikshaldkanalen. Strømsfoss
Unr FREDRIKSHALDKANALEN. STRØMSFOSS
Unr Fredrikshaldskanalen. Ved Ørje Sluse
Unr Fredrikshaldskanalen. Ørje Sluse
Unr GRAVNINGSUNDET
Unr Halden. Fæstningen
Unr IDD. Kirken
Unr Idefjorden ved Skottene
Unr Kornsjö vid Norame
Unr Parti av Fredrikshald
Unr Rödenes. Börresrud
Unr SKJÆRHALDEN, STRANDPARTI
Unr SPONVIKEN
Unr SPONVIKEN
Unr SPONVIKEN
Unr SPONVIKEN
Unr Sponviken
Unr SPONVIKEN
Unr SPONVIKEN
Unr UTSIGT FRA SKJÆRHALLEN
Unr Utsikt over Idefjorden
Unr UTSIKT VED BAKKE, IDEFJORDEN
Unr Ørje
A6-S/H
12/933 Norge-Halden
12/934 Halden - Fredriksten festning
12/935 Halden. Fredriksten Festning og Immanuel kirken.
12/936 Halden - Fredriksten festning
12/941 Halden- Fredriksten Festning
12/942 Halden - Fredriksten festning mot innseilingen
12/943 Halden - fra Fredriksten festning
12/945 Halden - et gløtt gjennom den gamle festningsportal
12/946 Norge - Halden
12/947 Halden - mot festningen
12/948 Halden - kveldstemning på festningen
12/951 Halden- Fredriksten Festning og Carl 12Is monument
12/952 Halden - mot Fredriksten festning
12/962 Halden - mot idrettsplassen
12/963 Norge-Halden
12/964 Halden - fra festningen
12/970 Halden - Fredriksten Festning
12/973 Halden - mot Fredriksten Festning
13/003 Kornsjø - Jernbanestasjonen
13/010 Halden. Havnen og festningen
13/011 Norge. Grensestasjonen Kornsjø
13/012 Halden. Utsikt fra Fredriksten festning
13/013 Halden
13/014 Kornsjø. Broen mellom Norge og Sverige
13/015 Halden - Fredriksten. Festningsinteriør
13/016 Grensestasjonen Kornsjø og Hotellet
13/018 Kornsjø. Grensebroen mellom Norge og Sverige.
13/021 Halden - mot festningen
13/033 Fra Halden gamle festning - mot innseilingen
13/034 Fra Halden
13/036 Halden - Festningen
13/046 Halden Hotel
13/055 Halden - Fredriksten Festning
16/657 Svinesund-broen mellom Norge og Sverige
16/658 Svinesund-broen mellom Sverige og Norge
16/659 Svinesund-broen mellom Sverige og Norge
1-B-1 Halden. Utsikt fra Festningen. I bakgr. Halden komm. Sykehus
1-B-2 Halden. Immanuelskirken og Fredriksten Festning
1-B-3 Halden. Immanuelskirken (oppført i 1729) og Fredriksten festning
1-B-13 Halden. Parti fra havnen - mot Festningen
1-B-14 Halden. Det nye komm. Sykehus
1-B-15 Halden. Det nye komm. Sykehus
1-B-16 Halden - Festningen
1-B-17 Halden - mot Fredriksten festning
1-B-18 Halden - Stadion
1-B-19 Halden
1-B-21 Halden. Festningen mot Os
1-B-22 Halden - festningen
1-B-24 Halden
1-B-25 Halden - Innseilingen
1-B-31 Halden. Det kommunale Sykehus
1-B-37 Halden - Saugbruksfroeningen
1-B-38 Halden. Mot festningen
1-B-40 Halden - Carl XIIs monument
1-B-41 Grand Hotell. Halden
1-B-42 Halden - Os alle
1-B-43 Halden fra Månefjellet
1-B-46 Halden - Os alle
1-B-47 Halden
1-B-48 Halden
1-B-49 Halden
1-B-50 Halden - Parken
1-B-51 Halden
1-B-52 Halden mot Festningen
1-B-53 Halden mot festningen
1-B-54 Halden
1-B-55 Halden - Wiels pl.
1-B-57 Halden Hotell
1-B-58 Halden Realskole
1-B-59 Halden mot Os alle
1-B-60 Halden - Minnesmerket på Rødsfjellet
1-B-61 Halden - Minnesmerke på Rødsfjellet
1-B-62 Halden - Immanuelkirken
1-12-1 Ørje
1-12-3 Ørje
1-12-6 Ørje
1-12-7 Ørje - Rødenessjøen
1-12-8 Ørje - Rødenessjøen
1-12-11 Øymark kirke
1-13-1 Kornsjø. Grensestasjon på Østfoldbanen
1-13-2 Kornsjø. Parti ved grensen
1-14-1 Norge. Svinesund tollstasjon
1-14-3 Svinesundbroen. 420 meter lang. 65 meter fri høyde over fjorden
1-14-4 Svinesund
1-14-5 Svinesund - brua mellom Norge og Sverige
1-14-6 Svinedunbrua
1-14-7 Svinesundbroa
1-14-8 Svinesundet
1-14-9 Tistedalen
1-14-10 Svinesundsbrua
1-14-11 Tistedalen
1-14-14 Tistedalen
1-14-15 Turisten ved Tistedalen
1-14-17 Femsjøen - Tistedalen
1-14-18 Svinesund. Broen mellom Norge og Sverige
1-14-19 Svinesund. Broen mellom Norge og Sverige
1-14-20 Svinesund. Broen mellom Norge og Sverige
1-14-21 Svinesund. Broen mellom Norge og Sverige
1-14-23 Norge. Svinesund tollstasjon
1-14-24 Sverige. Fra Svinesund bru
Unr Park Hotel, Halden
Unr Svinesundsbroen
A6-Farger
1117 Halden. Fredriksten Festning
521 Norge: Grand Hotell. Norge
524 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige
524 Svinesundsbrua
525 Halden, mot Immanuelskirken og Fredriksten Festning
702 Halden. Fredriksten Festning
703 Halden mot Fredriksten Festning
704 Svinesund. Brua mellom Sverige og Norge
846 Svinesund
942 Svinesund tollstasjon
1-B-1669 Halden Hotell. I bakgrunnen Fredriksten Festning
1-B-1670 Halden mot Fredriksten Festning
B-9-1 Ørje
B-9-6 Ørje Sluser
B-09-013 Ørje
B-09-014 Ørje
B-13-1 Kornsjø
B-14-3 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige 65 m fri høyde, 420 m lang
B-14-5 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige. 65 m. fri høyde. 420 m. lang.
B-14-6 Norge: Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige
B-14-7 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige
B-14-8 D/S Turisten i Haldenvassdraget
B-14-9 Svinesund ???
B-14-10 Hilsen fra Svinesund
B-14-11 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige 65 m fri høyde, 420 m lang
B-14-12 Svinesund
B-14-13 Tistedalen, Halden
B-14-14 Svinesund, Brua mellem Norge og Sverige
B-14-15 Svinesund???
B-14-17 Svinesund Terrassen
B-14-18 Svinesund Terrassen, Svinesund
B-14-19 Svinesundsbrua
B-14-20 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige. 65 m fri høyde. 420 meter lang.
B-14-21 Hilsen fra Svinesund
B-14-22 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige. 65 m fri høyde. 420 m lang.
B-14-23 Svinesund Terrassen Svinesund
B-14-24 Günther & Fosby. Kolonial og Souvenir, Svinesund
B-14-25 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige. 65 m. fri høyde. 420 m. lang.
B-14-26 Svinesund???
B-14-27 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige
B-14-28 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige 65 m fri høyde, 420 m lang
B-14-29 Svinesund Terassen
B-14-30 Svinesund Terassen, Svinesund
B-14-31 Hilsen fra Svinesund
B-14-32 Svinesund Terrassen, Svinesund
B-14-33 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige. 65 m. fri høyde. 420 m. lang.
B-14-34 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige. 65 m. fri høyde. 420 m. lang.
B-14-35 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige. 65 m fri høyde 420 meter lang
B-14-36 Svinesund
B-14-37 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige. 65 m fri høyde 420 meter lang
B-14-38 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige. 65 m fri høyde. 420 meter lang.
B-14-048 Sviensund
B-14-052 Svinesundbrua - grensen Norge-Sverige. 50 år 15. juni 1996
B-14-054 Svinesund
B-14-055 Svinesund
B-14-056 Svinesund
B-14-057 Svinesund
B-14-058 Svinesund Grensen Norge-Sverige
B-14-059 Svinesund Grensen Norge-Sverige
B-B-7 Halden
B-B-9 Halden. Utsikt fra Fredriksten festning
B-B-10 Fredriksten Kro. Stedet hvor de spiser godt og hygger Dem i gammelt miljø
B-B-12 Park Hotel, Halden
B-B-13 Norge: Halden mot Fredriksten Festning - og utsikt fra festningen
B-B-14 Halden mot Fredriksten Festning
B-B-15 Halden mot Fredriksten Festning
B-B-16 Halden. Fredriksten Festning
B-B-17 Halden. Fredriksten Festning
B-B-18 Halden. Parti fra Fredriksten Festning
B-B-19 Halden
B-B-20 Halden. Utsikt fra Fredriksten festning
B-B-21 Halden. Utsikt fra Fredriksten festning
B-B-22 Fredriksten Camping, Halden. I bakgrunnen Fredriksten Festning
B-B-23 Fredriksten Kro. Stedet hvor de spiser godt og hygger Dem i gammelt miljø
B-B-24 Park Hotel, Halden
B-B-25 Halden
B-B-26 Halden
B-B-27 Halden mot Fredriksten Festning
B-B-28 Halden. Fredriksten Festning
B-B-29 Park Hotel, 1751 Halden
B-B-30 Halden ???
B-B-31 Fredriksten Festning, Halden
B-B-32 Halden
B-B-33 Fredriksten Festning, Halden
B-B-34 Halden?
B-B-36 Fredriksten Kro. Fredriksten Festning
B-B-37 Tistedalen
B-B-38 Remmen Skolesenter, Halden
B-B-39 Park Hotel A/S. 1751 Halden
B-B-040 Fredriksten Festning, Halden
B-B-042 Halden
B-B-044 Halden
B-B-048 Halden. Fredriksten Festning
B-B-049 Halden. Fredriksten Festning
B-B-055 Hilsen fra Halden
B-B-056 Halden
B-B-057 Halden
B-B-058 Halden
B-B-059 Halden Fredriksten Festning
B-B-061 Halden
B-B-062 Fredriksten Festning, Halden
B-B-063 Halden
B-B-064 Halden
B-B-065 Halden
B-B-066 Halden
B-B-069 Halden
B-B-070 Halden
B-B-071 Halden
B-B-072 Halden
01-B-9-14 Ørje. Slusebyen. M/S Mette Meng i Ørje Sluser
01-B-14-39 Svinesundbrua, Iddefjorden. Norsk/Svensk grense
01-B-14-41 Svinesund
01-B-14-42 Svinesund
01-B-14-46 Sponvika
01-B-14-47 Sponvika
01-B-14-49 Svinesund
01-B-14-50 Svinesund. Grensen Norge-Sverige
01-B-14-51 Svinesund. Grensen Norge-Sverige
01-B-B-41 Halden
01-B-B-42 Halden
01-B-B-43 Halden
01-B-B-44 Halden
01-B-B-45 Østerbo Evengeliesenter
01-B-B-46 Svingen Camping
01-B-B-48 Halden - Fredriksten Festning
01-B-B-50 Hisen fra Halden
01-B-B-52 Halden
01-B-B-53 Rød Herregaard
01-B-B-54 Bakke Opptreningssenter AS
01-B-B-55 Hilsen fra Halden
01-B-B-57 Halden
01-B-B-58 Halden
01-B-B-59 Halden. Fredriksten Festning
20/54 Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige
Unr Cato Ringstad A/S

Unr = Unummerert kort

Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2017