Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Lilljeqvist, O

Hjemsted: Dals Långed, Sverige

Registrerte kort brukt i perioden 1944 til 1964

Nedenfor følger en liste over postkort fra Halden-området gitt ut av Lilljeqvist. Listen må på ingen måte anses som komplett. Har du tilføyelser til listen, må du gjerne sende meg en melding på

Nummer Tekst
Småformat
D 212 Backa, Bullaren
D 200 Bullaren söderut från Olsborg
D 201 Bullaresjön: Sundshult-Östad
D 206 Bullarsjön från Ramberg, Östad
A 151 Bullarsjön vid Säm
D 216 Hovsäters pensionat Bullaren
D 197 Interiör av Naverstad kyrka
D 195 Mo kyrka
A 162 Motiv från Bullaren
A 161 Motiv från Bullaren
A 152 Nedre fallet vid Sundshult. Bullaren
A 153 Olsborg, utsikt från Sundshult
A 155 Olsborg, utsikt från Tingvall
D 230 Svinesund med bron
M 22 Svinesundsbron. 67 m. över havet.
D 204 Södra Bullarsjön
D 203 Tingvalls gård, Bullaren
D 217 Utsikt från Hovsäters pensionat över Norra Bullarsjön
D 211 Östads Gästgivaregård
D 210 Östads Gästgivaregård
Unr Flygfoto av Vassbotten med utsikt in i Norge
Unr Flygfoto över Sundshult, Bullaren

Unr = Unummerert kort

Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2017