Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English


J. H. Küenholdt AS

Hjemsted: Kristiania / Oslo

Registrerte kort brukt i perioden 1910 til 1947
Muligheten til å order term papers online er tilgjengelig på vår side.

Johan Henrik Küenholdt etablerte i 1886 forlagsbokhandel i Mariboes gate Oslo. I 1904 ble selskapet gjort om til aksjeselskap og vareutvalget ble utvidet med bl.a. postkort. Utover 20/30-tallet hadde de en omfattende produksjon av alle typer postkort. Har gitt ut en rekke postkort fra Halden-traktene. Fra slutten av 40-tallet ble postkortproduksjonen trappet ned, og det ble satset på andre felt. Selskapet eksisterer fortsatt, men uten produksjon av postkort. Merket sine kort med J.H.K. eller J.H.Küenholdt

Nedenfor følger en liste over postkort fra Halden-området gitt ut av Küenholdt. Listen må på ingen måte anses som komplett. Har du tilføyelser til listen, må du gjerne sende meg en melding på

Nummer Tekst
Småformat
122 Fredrikshald - Rød herregaard
124 Fredrikshald - Röd herregaard
125 Fredrikshald - Musikpavlionen
126 Fredrikshald - Grand Hotel
127 Fredrikshald Storgaten med Svaneapotheket
129 Fredrikshald - Kirken
130 Fredrikshald
131 Fredrikshald - Fredriksten Fæstning
132 Fredriksten Fredrikshald
365 Tistedalen - Jernbanestation
366 TISTEDALEN
367 TISTEDALEN
369 TISTEDALEN
1227 Fredriksten Fæstning
1228 Fredrikshald. Kirken
1229 Fredrikshald. Fredriksten Festning
1230 Fredrikshald. Indseilingen
1231 Fredrikshald- Fredriksten Festning. Carl XIIs dødssted
1323 Fredrikshald
1326 Fredrikshald Röd Herregaard.
1329 Fredrikshald. Karl XII stötte
1330 Fredrikssten. Karl XII dödssted
1332 Fredrikshald. Torvet
1335 Parti fra Fredrikshald
1366 Fredrikshald. Jernbanestationen
1369 Fredrikshald Fæstningen.
1373 Fredrikshald. Seilhavnen
2207 Fredrikshald. Parti av Damhaugen
2271 Fredrikshald - Rød herregaard
2272 Fredrikshald - Rød herregaard
2275 Fredrikshald - Borgergt.
2278 Fredrikshald Storgaten med Svaneapotheket
2279 Fredrikshald - Kirken
2280 Fredrikshald Fra Fredriksten
2284 Fredrikshald
2285 Fredrikshald. Den katoske kirke og præstegaard
2286 Tistedalen
2287 Tistedalen - Karl XII hus
2288 Os. Fredrikshald
2295 Fredrikshald, Busterudkleven
2296 Fredrikshald - Tistaelven
2299 Fredrikshald. Brandvagten
2300 Fredrikshald. Indseilingen
2304 Parti fra Fredrikshald
2307 Parti fra Fredrikshald
2308 Parti fra Fredrikshald
2310 Parti fra Fredrikshald
2323 Parti av Skjærhallen, Hvaleröerne
2339 Fredrikshald. Busterudgata
2340 Möllergaarden, Svinesund pr. Fredrikshald
2343 Fredrikshald. Havnen
2361 Fredrikshald Panorama
2364 Fredrikshald. Panorama
2365 Fredrikshald. Panorama
2366 Fredrikshald Panorama
2367 Fredrikshald Panorama
2368 Fredrikshald. Panorama
2370 Fredrikshald Jernbanestationen
2371 Fredrikshald. Fra Bryggen
2372 Fredrikshald. Fra Bryggen
2373 Halden, Parken
2373 Seilhavnen. Halden
2374 Halden. Parti med broen
2375 Fredrikshald. Torvet
2377 Fredrikshald. Fra Torvet
2379 Kirken
2380 Fredrikshald, Grand Hotel
2381 Fredrikshald. Viels plass
2382 Fredrikshald. Panorama
2382 Fredrikshald. Storgaten
2384 Fredrikshald. Parti fra Os
2385 Halden. Os Allé
2386 Os Pikeskole
2387 Fredriksten Fæstning
2388 Fredrikshald. Karl XII te dødsted 11 desember 1718
2389 Fredrikshald. Fredriksten. Karl den 12 tes stötte
2482 Tistedalen, Karl XII Hus
2677 Parti af Tistedalen med Jernbanestationen og Femsjøen
3394 Halden.
3395 Fredriksten Festning
3396 Halden sett fre Fredrikssten
3397 Fredriksten festning
3398 Fredriksten Festning
3721 Halden Stadion
3722 Fredriksten Festning
3723 Fredriksten Festning
3724 Halden. Innseilingen
3936 Halden. Panorama
3979 Halden. Tista ved Strandparken
3980 Karl XIItes dødssted og monument
3981 Tistedalen. Torvet
3985 Fredriksten Carl XII tes dødsted
4355 Halden. Jernbanestationen
4356 Halden. Kirken
4358 Fredriksten Festning
4733 Halden. Innseilingen
4766 Halden. Stadion
4767 Halden. Nordsiden Park
4961 Halden. Innseilingen fra Festningen
5397 Karl den 12tes Minnesmerke v/Fredriksten
5399 Halden. Stadion
5400 Halden. Utsikt fra festningen
Unr Borger gd. Fredrikshald
Unr Fredrikshald
Unr Fredrikshald Panorama
Unr Fredrikshald. Fra Festningen
Unr Fredrikssten Stötte, Fredrikshald
Unr Storgaten mod Svaneapotheket, Fredrikshald
A6-S/H
4962 Halden. Fra Rødsberget
5251 Halden
5398 Halden. Os
5626 Halden. Fra Fredriksten
5627 Halden. Fra Fredriksten
5628 Halden. Fredriksten
5787 Halden fra Fredriksten festning
5833 Halden. Utsikt fra Festningen

Unr = Unummerert kort


Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2022