Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Janne O. Johannesson

Hjemsted: Vassbotten, Bullaren, Sverige

Registrerte kort brukt i perioden Ukjent til Ukjent

Janne O. Johannesson startet landhandel ved Vassbotten i 1890-årene. Denne startet han etter å ha lagt seg opp penger ved å jobbe 5 år i en gruve i USA. Landhandelen fikk etterhvert et bredt sortiment. Når den nye veien gjennom Bullaren til Norge kom i 1935, bygde Johannesson ny butikk rett ved veien over til Norge. Sønnen Erland tok over driften i 1938, og i den nye butikken ble det også startet cafe, som var i drift til 1970-tallet. Grensehandelen var en viktig del av grunnlaget for butikken i mange tiår. Butikken er fortsatt i drift, dog med nye eiere. Jeg har registrert ett kort utgitt av Janne O. Johannsson og to kort utgitt av Erland Johannsson.

Nedenfor følger en liste over postkort fra Halden-området gitt ut av Johannesson, J.O. . Listen må på ingen måte anses som komplett. Har du tilføyelser til listen, må du gjerne sende meg en melding på

Nummer Tekst
Småformat
Flygfoto av Vassbotten med utsikt in i Norge

Unr = Unummerert kort

Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2017