Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

O. & S. Helgen

Hjemsted: Sundshult

Registrerte kort brukt i perioden 1928 til 1944

Nedenfor følger en liste over postkort fra Halden-området gitt ut av Helgen. Listen må på ingen måte anses som komplett. Har du tilføyelser til listen, må du gjerne sende meg en melding på

Nummer Tekst
Småformat
U9 Bullaren söder om Sundshult bro
Flygfoto över Sundshult, Bullaren
U9 Motiv fra Södra Bullaren
U8 Parti från Karleholm och Södra Bullaresjön
U3 Utsikt över Norra Bullaresjön från Långvallsfors
Unr Nedre fallet vid Sundshult. Bullaren

Unr = Unummerert kort

Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2017