Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

O. Gädda

Hjemsted: Naverstad, Bullarem, Sverige

Registrerte kort brukt i perioden 1903 til 1917

Nedenfor følger en liste over postkort fra Halden-området gitt ut av Gädda. Listen må på ingen måte anses som komplett. Har du tilføyelser til listen, må du gjerne sende meg en melding på

Nummer Tekst
Småformat
Unr "Bullaren ""Östvassingar"" PÅ kyrkfärd"
Unr Bullaren vid Sundshult bro, Spiraltrappan, Östads gäsgifvaregård
Unr Bullaren, Sundshult bro
Unr Bullaren. Långvallsfors turisthotell
Unr Bullaren. Vinterbild från prästgårdsskogen. Sundshult bro
Unr BULLAREN. ÖSTADS GÄSTGIFVAREGÅRD
Unr Grimmelands handelsbod, telefon och skjutsstation, «Bullaren». Moo kyrka
Unr HOLTETS TOLDSTATION, NORGE. VASSBOTTENS TULLSTATION, SVERIGE
Unr HOLTETS TOLDSTATION, NORGE. VASSBOTTENS TULLSTATION, SVERIGE
Unr Kynneelfvens utlopp i Bullarsjön (Neutrala zonenes sydligaste spets) Utsigt öfver Bullaresjön med Olofsborg
Unr Nafverstads och Moo kyrkor. Östvassinger på kyrkfärd
Unr Partier från Bullaren
Unr Sydligaste delen af södra Bullaresjön
Unr TANUM: JORDSKREDET VID SÄM

Unr = Unummerert kort

Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2017