Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Flygtrafik

Hjemsted: Stockholm, Sverige

Registrerte kort brukt i perioden Ukjent til Ukjent

Nedenfor følger en liste over postkort fra Halden-området gitt ut av Flygtrafik. Listen må på ingen måte anses som komplett. Har du tilføyelser til listen, må du gjerne sende meg en melding på

Nummer Tekst
Småformat
Flygfoto över Sundshult, Bullaren
K 747 Flygfoto över Östad, Bullaren
527/1960 Flygfoto över Lur

Unr = Unummerert kort

Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2017