Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Torgalsens Enke

Hjemsted: Prestebakke, Idd

Registrerte kort brukt i perioden 1901 til 1908

Trine Torgalsen, enke etter Jens Torgalsen, drev landhandel på Prestebakke og ga ut enkelte kort fra Prestebakke. Selve landhandelen startet i 1870-årene, mens postkortene er fra begynnelsen av 1900-tallet. Kun få kjente kort. Senere ble landhandelen leid ut til M. Hagen som også har gitt ut postkort fra Prestebakke. (se over). Fra 1940 ble landhandelen drevet av Synnøve Folkeseth.

Nedenfor følger en liste over postkort fra Halden-området gitt ut av Torgalsens Enke. Listen må på ingen måte anses som komplett. Har du tilføyelser til listen, må du gjerne sende meg en melding på

Nummer Tekst
Småformat
Unr Hilsen fra Præstebakke
Unr Hilsen fra Præstebakke
Unr Hilsen fra Præstebakke
Unr Hilsen fra Præstebakke
Unr Hilsen fra Præstebakke

Unr = Unummerert kort

Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2017