Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Bj. Søvik

Hjemsted: Tistedalen

Registrerte kort brukt i perioden 1904 til 1909

En del kort-utgivelser fra Tistedal er merket Bj. Søvik. Trolig er dette Bjørn Søvik som var lærer og kirkesanger i Tistedal på begynnelsen av 1900-tallet, da kortene ble gitt ut. Vet ellers lite om denne utgiver.

Nedenfor følger en liste over postkort fra Halden-området gitt ut av Søvik. Listen må på ingen måte anses som komplett. Har du tilføyelser til listen, må du gjerne sende meg en melding på

Nummer Tekst
Småformat
2 Carl den XIIs Hus i Tistedalen
3 Tistedalen
4 Tistedalen
5 Parti af Femsjøen
6 Parti fra Femsjøen
6109 Tistedalen
Unr D/S Turisten ved Kongebesøget
Unr Parti af Tistedalen med luftbanen i forgrunden
Unr Parti av Tistedalen ved Kongebesøket den 15. Juni 1909
Unr Parti fra Tistedalen
Unr Tistedalen
Unr Tistedalen
Unr «Tista» ved Kongebesøget i Tistedalen 15. Juni 1909

Unr = Unummerert kort

Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2017