Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

O. Andersen

Hjemsted: Halden

Registrerte kort brukt i perioden 1948 til 1948

Kun få kjente postkort fra Svalerødkilen.

Nedenfor følger en liste over postkort fra Halden-området gitt ut av O. Andersen. Listen må på ingen måte anses som komplett. Har du tilføyelser til listen, må du gjerne sende meg en melding på

Nummer Tekst
Småformat
Unr Svalerødkilens Bad beliggende 10 km fra Halden
A6-S/H
Unr Svalerødkilen Bad belligende 10 km fra Halden

Unr = Unummerert kort

Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2017