Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English


M. Olsens Papirhandel

Hjemsted: Fredrikshald

Registrerte kort brukt i perioden 1902 til 1928
En av de best writing services på https://best-writing-service.com/ gir deg en mulighet til å bestille nye artikler og prosjekter.

Lokal produsent med en rekke kort fra Fredrikshald og omegn, bl.a. en rekke kort fra Kornsjø. Opererte på begynnelsen av 1900-tallet. Noen av kortene har også logoen til John Fredrikson (Bergen & Kristiania-basert forlag) som tyder på at de som har stått for selve trykkingen.

Nedenfor følger en liste over postkort fra Halden-området gitt ut av M. Olsen. Listen må på ingen måte anses som komplett. Har du tilføyelser til listen, må du gjerne sende meg en melding på

Nummer Tekst
Småformat
1 Fæstningen fra Havnen, Fredikshald No 1
1 Kornsjö Jernbanestation og Hotel
1 Kornsjø Jernbanestation
2 Indseilinegn til Fredrikshald No. 2
2 Kornsjö, Jernbanestationen
2 Kornsjø. A H. Vigens landhandler
3 Kongebesøget paa Ørje. 1909 No. 3
3 Kornsjö, Vigens landhandleri
3 Kornsjø Jernbanestation
3 Parti af Tistedalen No. 3
3 Parti fra Fredrikshald No 3
4 Kornsjø Jernbanestation og hotel
5 Parti fra Kornsjö
5 Parti fra Kornsjø
6 Parti fra Kornsjø
7 Fra Kornsjø
7 Kornsjø. Skjæggerød landhandleri (Firma H. Vigen)
8 Fra Kornsjø. Skjæggerød gaard
8 Parti fra Kornsjö
9 Riksgrænsbroen ved Kornsjø og Munkholmens dampgarveri
10 Fra Kornsjø. Vigen gaard
11 Parti fra Kornsjø
13 Parti fra Örje
14 Parti fra Örje 14
15 Parti fra Örje No. 15
20 Parti fra Örje No. 20
21 Parti fra Örje No. 21
31 Fredrikshaldkanalen No 31. Strømsfos sluser
33 Fredrikshaldkanalen No 33, Skulerud Station og Hotel
34 Fredrikshaldkanalen No 34, Sørumsanden St. med Kongsvingerbanen og Hølandsbanen
37 Fredrikshaldkanalen No 37, Krappeto sluser
61 Carl XII Monument Carl XII faldt her
88 Fredrikshaldkanalen No 88. Skulerud Station med Turisten
91 Kommandantboligen paa Ørje Befæstninger
92 Parti fra Rödsfjellet. Fredrikshald
108 Den off. höiere Almenskole, Fredrikshald
109 Tistedalen Station
110 Röd Herregaard
111 Sponvigen
112 Dr. Ordings Villa
113 Tistedalen
114 Storgaden, Fredrikshald
115 Storgaden under Musiktiden, Fredrikshald
116 Parkveien med Strandparken
117 Telegraf- og Postkontoret, Fredrikshald
118 Strømsfos, Aremark
119 Asak Kirke og Præstegaard
120 Præstebakke Kirke og Præstebakke Gaard
121 Fredrikshalds Jernbanestastion. Landstormen vender hjem
122 Torvet, Fredrikshald, Landstormen vender hjem
123 Udsigt fra Rödsfjeldet
128 Fredrikshalds Vasdrag, Krappeto
142 Rød Herregaard I
143 Rød Herregaard II
146 Indseilingen til Fredrikshald
147 Elven med Fæstningen
149 Tistedalens kirke
150 Interiör af Tistedalens Kirke
151 Parti fra Fredriksten Fæstning
152 Hövleriet, Fredrikshald
154 Parti fra Fredrikshalds Omegn II
156 Parti fra Fredrikshalds Omegn I
158 Torvet, Fredrikshald
159 Parti fra Fredrikshald
160 Skihytten på Höiaas
161 Flagskiftet paa Fredriksstens Fæstning 9. Juni
163 Havnen og Fæstningen, Fredrikshald
164 Fredrikshald Carl XIIs monument Carl XII faldt her
165 Nordsiden Park, Fredrikshald
168 Storgaden, Fredrikshald
170 Festningen fra havnen, Fredrikshald
171 Torvet og Fæstningen, Fredrikshald
175 Rödsfjellet, Fredrikshald
180 Parti fra Ørje
181 Sorgenfri i Berg
185 Norsiden Park. Fredrikshald
191 Parti fra Tistedalen
193 Storgaden, Fredrikshald
194 Kaken, Fredrikshald
197 Fæstningen og Kirken I, Fredrikshald
200 Fredriksstens Fæstning
230 Borgergaten med Fredriksten
250 A/S Idefjordens D/S Fr.hald «Idefjord»
252 Parti fra Sponvigen
254 Karl den 12tes Monument, Fredriksten
Unr **uten tekst [Innseilingen]
Unr 1ste Brigades Musikkorps, Fredrikshald
Unr Aremark kirke
Unr Broen og Storgaten, Fredrikshald
Unr Fiskebryggen, Fredrikshald
Unr Fredrikshald
Unr Fredrikshald
Unr FREDRIKSHALD
Unr Fredrikshaldkanalen. Ørje Sluser
Unr Fredrikshalds vasdrag, Femsjøen
Unr Fredriksstens Fæstning, Kommandantboligen
Unr Fredriksstens Fæstning, Leiren
Unr Fredriksten Fæstning, Stortaarnet
Unr Fredrikstens Porte
Unr Fæstningen fra havnen I
Unr Fæstningen og Kirken II, Fredrikshald
Unr Havnen og Fæstningen III. Fredrikshald
Unr Havnen og Fæstningen IV. Fredrikshald
Unr Imanuels Kirke, Fredrikshald
Unr Imanuels Kirke, Fredrikshald
Unr Imanuels Kirke, Fredrikshald
Unr Imanuels Kirke, Fredrikshald
Unr Indseilingen til Fredrikshald
Unr Julehilsen fra Fredrikshald
Unr Kaken, Fredrikshald
Unr Kornsjö, Skjæggeröds landhandleri
Unr Nordsiden Park, Fredrikshald
Unr Nordsiden Park, Fredrikshald
Unr Nordsiden Park, Fredrikshald
Unr Nordsiden Park, Fredrikshald
Unr Normannstötten Torvet, Fredrikshald, den 17. September 1908
Unr Parti fra Femsjöen
Unr Parti fra Fredrikstens Fæstning I
Unr Parti fra Fredrikstens Fæstning II
Unr Parti fra Wiels Plads, Fredrikshald
Unr Rød Herregaard, Fredrikshald
Unr Saugbrugsforeningens Cellulosefabrikk, Fredrikshald
Unr Sponvigen
Unr Stationen, Fredrikshald
Unr Storgaden fra Broen, Fredrikshald
Unr Storgaden, Fredrikshald
Unr Storgaten III Fredrikshald
Unr Strandparken og Elven, Fredrikshald
Unr Strandparken, Fredrikshald
Unr Strömsfos Sluser
Unr Svinesund
Unr Tistedalsfossen
Unr Torvet, Fredrikshald
Unr Torvet, Fredrikshald
Unr Udsigt fra Rødsfjellet, Fredrikshald
Unr Villaströget ved Busterudkleven, Fredrikshald
Unr Wiels Plads I, Fredrikshald
Unr Wiels Plads II, Fredrikshald
Unr Wiels Plads, Fredrikshald

Unr = Unummerert kort


Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2022