Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Jacob Olsen

Hjemsted: Fredrikshald

Registrerte kort brukt i perioden 1902 til 1907

Ga ut en rekke kort fra Fredrikshald på begynnelsen av 1900-tallet. Også noen kjente kort fra Aremark og Berg.

Nedenfor følger en liste over postkort fra Halden-området gitt ut av Jacob Olsen. Listen må på ingen måte anses som komplett. Har du tilføyelser til listen, må du gjerne sende meg en melding på

Nummer Tekst
Småformat
Björkebæk Landhandleri
Björkebæk. Landhandleri med Toldboden
Fredrikshalds Vasdrag - Femsjöen
Parti fra Fredriksten Fæstning
? Storgaden, Fredrikshald
5 Fredriksten Porte
11 Fredrikshald Brigademusikken
12 Ørje
13 Fredrikshalds Havn
13 Fredrikshalds Havn
14 Imanuels Kirke, Fredrikshald
15 Fredrikshald Röd Herregard
15 Röd Herregaard - Fredrikshald
16 Fredrikshald. Torvet
17 Torvet - Fredrikshald
18 Tistedalens Kirke
19 Storgaten - Fredrikshald
20 Storgaden - Fredrikshald
21 Broen og Storgaden - Fredrikshald
22 Toldboden - Fredrikshald
23 Fredrikshald Strandparken
24 Fredrikshald Wiels Plads
25 Kirkegaden og Fredriksten - Fredrikshald
26 Fredrikshald fra Rödsfjeldet
27 Fredrikshald Fredrikstens Porte
28 Den off. höiere Almenskole
29 Fredrikshald fra Rödsfjeldet
30 Fredrikshald fra Rödsparken
30 Fredrikshald fra Rödsparken
33 Fredrikshalds omegn Röd Herregaard
35 Fredrikshald. Tistedalsgaden
36 Den ydre Havn - Fredrikshald
38 Fredrikshaldkanalen. Strømsfoss sluser
40 Aremark Meieri
43 Fredrikshaldkanalen - Ørje IV
44 Fredrikshaldkanalen - Ørje V
46 Fredrikshalds omegn - Sorgenfri i Berg
47 Björkebæk Beiehus
48 Fredrikshalds omegn - Knivsö
49 Fredrikshaldkanalen - Strömsfos
54 Holmegil Gaard i Aremark
59 Tistedalen
61 Fredrikshald Carl den XIIs Monument Carl XII faldt her
61 Karl den XIIs Monument
62 Fredrikshald. Parkveien
64 Fredrikshald. Arbeidersamfundet
65 Fredrikshald Jernbanestationen
66 Fredrikshald. Den katolske kirke
80 Tistedalsfossen
82 Nordsiden Park, Fredrikshald
83 Berg Kirke og Prestegaard
84 Aremark kirke & prestegaard
86 Id Kirke
89 Strandparken, Fredrikshald
90 Torvet og Fæstningen, Fredrikshald
91 Kommandantboliger paa Ørje Befæstninger [Versjon etter 1905-delt bakside]
91 Kommandantboliger paa Ørje Befæstninger [Versjon før 1905 - udelt bakside]
92 Parti ved Rødsfjellet, Fredrikshald
94 Fæstningen fra Havnen, Fredrikshald
95 Elven fra broen, Fredrikshald
96 Jernbanestationen og Hövleriets Tomter, Fredrikshald
97 Parti fra Ørje
99 Parti fra Ørje
100 Viigsgaardene, Aremark
101 Villastrøget ved Busterudklevene, Fredrikshald
102 Monument ved Fredrikstens Krigsgrave
104 Havnen og Festningen, Fredrikshald
106 Olaus Peltz's Gade, Fredrikshald
107 Folkeafstemningen
Unr Fiskebryggen - Fredrikshald
Unr FREDRIKSHALD - Fæstningen og Kirken
Unr FREDRIKSHALD - Parken
Unr FREDRIKSHALD - Tistedals Elven
Unr Fredrikshald Underofficerskolen paa Udmarsch
Unr FREDRIKSHALD. Tungegaarden
Unr Fredrikshald. Udsigt fra Fæstningen
Unr Fredrikshaldkanalen. Krappeto
Unr Fredrikshalds Havn
Unr Fredrikshaldsvassdraget Skodsberg i Aremark
Unr Hilsen fra Fredrikshald
Unr Indseilingen Fredrikshald
Unr Indseilingen til FREDRIKSHALD
Unr Tistedalen. Fredrikshald
Unr Tistedalens Jernbanestation

Unr = Unummerert kort

Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2017