Forside | Om postkort | Forlag/Utgivere | Bytte/Kjøp/Salg | Lenker | Kontakt | English

Edvard Sem

Hjemsted: Halden

Registrerte kort brukt i perioden 1898 til 1976

Hele listen som viser illustrasjonene for slike kort finner du på https://occupytheory.org/list-of-pros-and-cons-of-animal-rights/.

(1859-1946). Bokhandler og konsul. Opprinnelig fra Blaker. Kom til Halden i 1879, hvor han ble ansatt som bestyrer av L.A. Larsens bokhandel. I 1881 overtok han Martin Arnesens bokhandel under eget navn. Først holdt han til i C. Olsens gård ved torvet, videre på hjørnet av Storgaten og Borgergaten. I 1911 kjøpte han gården ved bybroen, som da ble kjent som Sem-gården. Firmaet holdt til her fram til 1970. Her var det bokhandel, trykkeri, bokbinderi og papirindustri med fremstilling av alskens protokoller og skjemaer. Sem døde i 1946, 87 år gammel, med firmaet fortsatte under samme navn. En av de største lokale postkortprodusentene. Produserte postkort fra slutten av 1800-tallet og inn på 60/70-tallet. En del av de tidligere kortene er unummerert.

Nedenfor følger en liste over postkort utgitt av E.Sem. Listen må på ingen måte ansees som komplett. Har du tilføyelser til listen, må du gjerne sende meg en melding på

E. Sem har gitt ut en rekke forskjellige serier av småformat-kort med ulik layout og merking. Under er disse merket med bokstavkode for serieangivelse. Dette er kun en intern koding for disse sidene, som ikke må ansees som noen offisiell serie-merking. Under listen kommer en beskrivelse på kjennetegn for de forskjellige seriene.

 
SMÅFORMAT
Serie Nummer Tekst
AA Unr Hilsen fra Fredrikshald
AA 1421 Fredrikshald Byen fra Fæstningen Carl XIIs Monument
AA 1422 Fredrikshald Fredrikssten Normandsstötten Byen og fæstningen Tistedalen Carl XIIs Monument
AA 1423 FREDRIKSHALD
BA 532 Fredrikshald Festningen fra Havnen [Kolorert]
BA 532 Fredrikshald Festningen fra Havnen [S/H]
BA 533 Fredrikshald. Fæstningen fra broen
BA 534 Fredrikshald. Indseilingen
BA 536 Fredrikshald. Colbjörnsens Stötte.
BA 537 Fredrikshald og Fredriksten
BA 539 Fredrikshald. Fæstningen fra broen
BA 541 Fredrikshald Kirken
BA 737 Fredrikshald. Colbjörnsens Stötte
BA 1422 Fredrikshald. Fæstningen fra broen
BA 1423 Fredrikshald Carl XIIs Dödssted. Carl XIIs Monument
BA 1424 Skistuen paa Höiaas
BA 1425 Skistuen paa Höiaas
BA 1427 Fredrikshald. Festningen fra Havnen
BB 3982 Fredrikshald. Rödsveien
BB 3983 Fredrikshald. Kirkens indre
BB 3984 Fredrikshald. Turnforeningens Negerorkester
BB 3985 Fredrikshald. Turnforeningens Dværgkvartet
BB 3986 Fredrikshald. Turnforeningens 25 Aars Jubileum
BB 3990 Fredrikshald Kongens Brygge og Fredriksstens Fæstning
BC Unr Fredrikshald
BC Unr Fredrikshald - Kongens brygge og Fredrikstens Fæstning
BC Unr Fredrikshald Carl XIIs Monument Fæstningen
BC Unr Fredrikshald. D./S. Olava.
BC Unr Fredrikshald. Fæstningen
BC Unr Fredrikshald. Herregaarden Röd
BC Unr Fredrikshald. Kirken
BC Unr Fredrikshald. Skoleafdelingen i Vinterbivouak
BC Unr Gravningsund pr. Fredrikshald
BC Unr Sponvigen pr. Fredrikshald
BD Unr Fredrikshald. Krappeto
BD Unr Fredrikshald. Sponvigen
BD Unr Fredrikshald. Tistedalen
BE Unr Fredrikshald og Fredrikssten.
BE Unr Fredrikshald. Colbjörnsens Stötte
BE Unr Fredrikshald. Fæstningen fra Broen
BE Unr Fredrikshald. Indseilingen
BF Unr Fredrikshald Fæstningen
BF Unr Fredrikshald Fæstningen Carl XII. Monument
BF Unr Fredrikshald. Carl XIIs monument Carl XIIs dødsted
BF Unr Fredrikshald. Telegrafstationen Musikpavillion
BG Unr Fredrikshald. Tistedalen
BX Unr Fredrikshald. Torvet
CA 4735 Fredrikshald
CA 4735 Fredrikshald
CA 4736 Fredrikshald Braadland-Skandsen
CA 4737 Fredrikshald Rolands-Skandsen Stærkt beskudt 13de og 22de Februar 1660
CA 4738 Fredrikshald
CA 4739 Fredrikshald?
CA 4740 Fredrikshald. Fredriksstens Fæstning fra broen
CA 4741 Fredrikshald. Fredriksstens Fæstning fra broen
CA 5123 Norges nye flag heises paa Fredriksstens Fæstning 9.juni 1905
CA 5124 Norges nye flag heises paa Fredriksstens Fæstning 9.juni 1905
CB Unr Norges nye Flag heises paa Fredriksstens Fæstning 9. Juni 1905
DA Unr Fra Rödsparken
DA Unr Fredriksten Fæstning fra Havnen
DA Unr Gravningssund
DA Unr Herregaarden Röd ved Fredrikshald
DA Unr Musiken spiller Söndag Middag
DA Unr Musikkpavilionen
DA Unr Torvet med Colbjörnsens Stötte
DA Unr Under Unionskrisen
DB Unr Fredrikshald og Fredriksten
DB Unr Fredrikshald. Fiskebryggen
DB Unr Fredrikshald. Fra Unionskrisen 1905
DB Unr Krappeto pr. Fredrikshald
DC Unr Fredrikshald. Fredriksstens Fæstning
DC Unr Fredrikshald. Norsk-amerikanske Studenters Færd 1906
DC Unr Gravningssund
DC Unr Parti fra Broen, Fredrikshald
DC Unr Parti ved Rödsfjeldet, Fredrikshald
DC Unr Tistedalen
DD Unr Fredrikshald
DD Unr Fredrikshald. Fiskebryggen og Jernbanestationen
DD Unr Fredrikshald. Fredrikssten Fæstning
DD Unr Fredrikshald. Fæstningens indre
DD Unr Fredrikshald. Storgaden
DD 3815 Tistedalsfossen, Flommen 1908
DD 3816 Tistedalsfossen, Flommen 1909
DE Unr Bakke, Iddefjorden
DE Unr Fra Stenindustri i Iddefjorden
DE Unr Liholdt, Iddefjorden
DE Unr Ystehed, Iddefjorden
DE Unr Ystehede, Iddefjorden. Stenindustrien
DF Unr Herregaarden Röd ved Fredrikshald
DF Unr Tistedalsfossen, Fredrikshald
DF Unr Torvet og Colbjörnsens Statue, Fredrikshald
DF Unr Ved Porsnæs, Fredrikshald
DX Unr Fredrikshald og Fredrikssten
DX Unr Fredrikshald. Indseilingen
DX Unr Fredrikshald. Parti fra elven
DX Unr Fredrikshald. Torvet
DX Unr Fredriksten Fæstning seet fra Broen
DX Unr Sponvigen
DX Unr Tistedalsfossen, Fredrikshald
EA 2 Fredriksten fæstning fra havnen
EA 4 Fæstningens indre
EA 7 Broen og storgaten
EA 8 Torvet
EB 10 Byen og indseilingen
EB 15 Kirken
EB 17 a Overbjerget
EB 18 a Kirken
EB 19 b Indre havn med Fæstningen
EC 809 Bautastenen paa Præstebakke 10 Juni 1908
EC 809 Bautastenen paa Præstebakke 10. Juni 1908
ED Unr Bautastenen paa Præstebakke 10. Juni 1908
FB Unr Fredrikshald Carl XIIs monument Carl XIIs Dødssted
FB Unr Fredrikshald. Dronningen paa Fredriksten fæstning
FB Unr Fredrikshald. Kommunale bygninger
FB Unr Fredrikshald. Nordsiden park
FB Unr Fredrikshald. Skolebygningen
FB Unr Fredrikshald. Svinesund. Norske- og svenskesiden
FB Unr Fredrikshald. Tistedalen
FC Unr Fæstningen seet fra Roland
FC Unr Latinskolen. Fredrikshald
FC Unr Leiren
FC Unr Parti fra Fredriksten Festning
FC Unr Parti ved Rødsfjellet. Fredrikshald
FC Unr Storgaten, Fredrikshald
FC Unr Torvet. Fredrikshald
FD Unr Fortet Overbjerget
FD Unr Fredriksstens Fæstning
FD Unr Fæstningens indre
FD Unr Nyanlæggene paa Borgermesterløkken
FE Unr Fredrikshald. Indseilingen seet fra Fæstningen
FE Unr Fredrikshald. Ved Porsnæs
GA 3 Fredrikshald Broen under Kongebesøket
GA 4 Fredrikshald Kongen & Dronningen
GA 6 Fredrikshald. Grand Hotel
GB Unr Fredrikshald
GC Unr Broen og Fæstningen
GC Unr Byen og Fæstningen set fra Rödsveien
GC Unr Byen set fra Fæstningen
GC Unr Fredrikshald, Broen og Fæstningen
GC Unr Saugbruksforeningens Cellulose og Papirfabrikk
GC Unr Tistedalen
GC Unr Villaströket paa Os
GD Unr Fredrikshald
GD Unr Fredrikshald
GD Unr Fredrikshald. Fredriksten Festning
GD Unr Idd Kirke
GD Unr Kongens brygge, Fredrikshald.
GD Unr Os. Fredrikshald
GD Unr Saugbruksforeningen. Fredrikshald
GD Unr Torvet med Festningen. Fredrikshald
GE Unr Fredriksten Festning, Fredrikshald
GE Unr Fredriksten festning. Fredrikshald
HA Unr Carl XII dødssted, Fredrikshald
HA Unr Carl XII støtte, Fredrikshald
HA Unr Fra Fredriksten fæstning, Fredrikshald
HA Unr Fredrikshald set fra Fredriksten Festning
HA Unr Fredriksten fæstning set fra Roland
HA Unr Fredriksten fæstning, Fredrikshald
HA Unr Immanuels kirke, Fredrikshald
HA Unr Jernbanestationen, Fredrikshald
HA Unr Karl den XII's dødsted, Fredriksten Festning
HA Unr Langbryggen og Fredriksten Fæstning
HA Unr Rød Herregaard, Fredrikshald
HA Unr Rødsfjellet, Fredrikshald
HA Unr Storgaten, Fredrikshald
HA Unr Strandparken, Fredrikshald
HA Unr Strandparken, Fredrikshald
HA Unr Villakvarteret, Fredrikshald
HA Unr Whiels Plads og broen
HB Unr Fredrikshald. Stenindustri i Iddefjorden
HB Unr Fredrikshald. Storgaten fra Broen
HB Unr Fredrikshald. Storgaten fra torvet
HB Unr Indseilingen til Fredrikshald
HC 178 Fredrikshald, Fiskebryggen og Jernbanestationen
HC 181 FREDRIKSHALD, Toldbodbryggen
HD Unr Fredrikshald. Storgaten
HE Unr Fredrikshald
HE Unr Fredrikshald. Carl den XII Monument
HE 23 Fredriksten Fæstning
HE 31 Brække sluser
HX 36 Ørje
IA 2 Halden. Innseilingen sett fra Festningen
IA 4 Halden. Wiels plass og Festningen
IA 9 Halden fra Festningen
IA 10 HALDEN. Rådhuset
IA 11 Halden. Nordsidens Park
IA 12 Innseilingen sett fra Festningen
IA 17 Halden Jernbanestasjonen
IA 17 HALDEN. Jernbanestasjonen.
IA 20 HALDEN. Grand Hotel
IA 22 HALDEN. Grand Hotel
IA 24 Fredriksten. Festningens indre
IA 26 HALDEN, Immanuel kirke
IA 29 HALDEN. Stadion
IA 50 Halden. Torvet
IA 51 Halden, Borgergaten
IA 53 Halden fra Rødsberget.
IA 55 Halden. Sparebanken-Rikstelegrafen
IA 59 Fredriksten. Overkongen med forskjellige bastioner
IA 60 Fredrikssten. Klokketårnet
IA 65 Fredrikssten. Port i Østre Kurtine
IA 68 Tistedal
IA 70 Tistedal. Elven og Kraftstasjonen
IA 80 HALDEN
IA 110 Carl XIIs Dødssted
IA 111 Havnen, sett fra Fredriksten port
IA 124 Sponviken
IA 127 Sponviken
IA 128 Brekke kanal
IA 129 Skodsberg
IA 133 Aremark Ysteri
IB Unr Carl XIIs Dødssted
IB Unr Halden
IB Unr Innseilingen sett fra Festningen
IC 136 Ullerø. Karlsøya
JA 1 Innseilingen sett fra Festningen
JA 3 Halden fra Grimsrødhøgda
JA 4 HALDEN. Wiels plass og Festningen
JA 6 Halden sett fra Fæstningen
JA 7 Halden. Elven med broen og Fredriksten Festning
JA 13 Halden. Badet og Pikeskolen
JA 17 HALDEN Jernbanestasjonen
JA 18 Fredrikstens Festning fra Havnen
JA 19 Halden. Broen og Storgaten
JA 21 Fredriksten. Overkongen og klokketårnet
JA 23 Fra Fredrisksten indre
JA 25 Fra Fredrikstens indre
JA 27 Halden. Immanuels kirkens indre
JA 29 Halden. Stadion
JA 30 Halden. Torvet
JA 50 Halden. Torvet
JA 54 Halden fra Festningen
JA 55 Halden. Sparebanken-Rikstelegrafen
JA 57 Fredriksten. Overkongen med Klokketårnet
JA 58 Fredriksten. Kommandantboligen
JA 59 Fredriksten. Overkongen med forskjellige bastioner
JA 60 Halden. Parti ved Tista elv.
JA 63 Fredriksten. Östre Sortieport
JA 67 Tistedal. Musikkpaviljongen
JA 68 Tistedal
JA 70 Tistedal. Torvet
JA 71 TISTEDAL
JA 80 Halden. Indre havn
JA 109 Carl XII's löpegrav og dödssted
JA 109 Flyvefoto. Halden
JA 110 Carl XII's dødsted
JA 111 Havnen, sett fra Fredriksten port
JA 122 Sponviken
JA 128 Brekke kanal
JA 134 Parti fra Strømsfoss
JA 135 Strömsfoss sluser
JB 1 Innseilingen sett fra Festningen
JB 2 Fredriksten Festning
JB 3 Halden fra Grimsrødhøgda
JB 4 HALDEN. Wiels plass og Festningen
JB 8 Carl XII' minnesmerke på Fredriksten
JB 11 Halden. Nordsiden Park
JB 15 Halden. Fredriksten Festning
JB 19 Halden. Broen og Storgaten
JB 20 Halden. Grand Hotel
JB 23 Fra Fredriksten indre
JB 27 Halden. Immanuel kirkens indre.
JB 30 Fredriksten. Dronningens Bastion med Kruttårnet av 1802
JB 32 Avdukningen av Carl XII minnesmerke på Fredriksten 1938 Kronprins Gustav Adolf på talerstolen
JB 52 Avdukningen av Carl XII minnesmerke på Fredriksten 1938. Kronprins Gustaf Adolf på talerstolen
JB 54 Minnesmerke over komponistene F.A.Reissiger og Oscar Borg
JB 61 Refne, Halden. Halden Sangforenings hus
JB 63 Fredriksten. Östre Sortieport
JB 71 TISTEDAL
JB 72 Bullarveien. Tollstasjonen ved grensen
JB 80 Halden. Indre havn
JB 82 Berby herregård og havebruksskole
JB 83 Parti fra Iddefjorden
JB 84 Öymark Kirke
JB 109 Flyvefoto. Halden
JB 110 Carl XII's dødssted
JB 111 Havnen, sett fra Fredriksten port
JB 142 Ørje Turisten i slusene
JB 148 Parti av Degernes
JC Unr Fredriksten Festning i flombelysning
JC Unr Halden - Messen på Fredriksten 1936
JC Unr Halden - Messen på Fredriksten 1936
JC Unr Halden - Messen på Fredriksten 1936
JD 2 Fredriksten Festning
JD 4 Flyvefoto. Svalerødkilen Bad pr. Halden
JD 6 Halden sett fra festningen
JD 25 Halden [Motiv fra Indre Festning]
JD 86 Parti fra Ørje
JD 124 Sponviken
JD 131 Aremark kirke
JD 141 Ørje. Parti av Rødnessjøen
JD 142 Ørje Turisten i slusene
JD 144 Parti fra Ørje
JF 20 Halden. Grand Hotel
JF 28 Idd kirke
JF 54 Minnesmerke over komponistene F.A.Reissiger og Oscar Borg
JF 126 Sponviken
JF 139 Svalrødkilens bad
JX 125 Sponviken pr. Fredrikshald
JX 127 Sponviken
XX 3 Fra Skjærhalden
XX 3 Fredrikshald. Udsigt fra Slyngveien
XX 4 Fra Skjærhalden
XX 132 Sponviken
XX 3990 Fredrikshald. Kongens brygge
 
STORFORMAT S/H, Merket: EKTE FOTOGRAFI E. Sem. A.S. Halden
Nummer Tekst
1 Innseilingen sett fra Festningen
5 Fredriksten. Port i Vestre Kurtine
5 Fredriksten. Port i Vestre Kurtine
24 Fredriksten. Festningens indre
30 Fredriksten. Dronningens Bastion med Kruttårnet av 1802
 
STORFORMAT S/H, Merket: E. Sem. A.s. Halden
Nummer Tekst
3 Halden fra Grimsrødhøgda
4 Halden. Fredriksten Festning
6 Halden sett fra Festningen
7 Halden. Elven med broen og Fredriksten Festning
8 Fredriksten Festning. Carl XIIs minnesmerke
9 Halden sett fra frestningen
9 Halden. Utsikt fra Fredriksten festning
11 Halden. Nordsiden Park
13 Halden. Badet og Pikeskolen
14 Carl XII's hus, Tistedal, Halden
17 Halden. Elven med Saugbruksf. fabrikkanl.
18 Halden. Fredrikstesten Festning fra havnen
19 Halden. Broen og Storgaten
20 Halden. Utsikt fra Fredriksten festning
21 Halden. Indre festning med «Overkongen»
22 Halden. Indre festning
23 "Halden. Parti fra ""Dronningen"" med ""Overkongen"""
23 Fra Fredriksten indre
24 Fredrikssten. Festningens indre
29 Halden. Stadion
33 Halden. Immanuels kirke. Oppført 1833
34 Halden. Indre havn
35 Halden. Falnes minnesmerke på Rødsfjellet
36 Halden. Falnes minnesmerke på Rødsfjellet
37 Halden. Utiskt fra Fredriksten festning
38 Halden. Utiskt fra Fredriksten festning
40 Halden. Indre Havn
41 Svinesundbroen mellom Norge og Sverige
42 Svinesundbroen mellom Norge-Sverige med Svinesund gård
43 Svinesundsbroen sett fra Hjelmekollen
44 Svinesundbroen mellom Norge-Sverige. Nord-Europas høyetse brospenn. 67 m.o.h
45 Svinesundbroen mellom Norge-Sverige
57 Interør fra Fredriksten restaurant. Halden
64 Fredriksten, Port i Vestre Kurtine
75 D.s «Turisten» ved Tistedal
76 D.s «Turisten» ved Brekke kraftanlegg
77 DS Turisten ved Skodsberg bru
78 D/S Turisten i Strømsfoss sluser
79 "D.s ""Turisten"" i Ørje sluser"
105 Norsk Folkehjems feriehjem Fredhøy, Sannerød, Idd
111 Havnen sett fra Fredrikstens port
132 Parti fra Aremark
136 Ullerø - Kalsøen
141 Ørje. Parti av Rødnessjøen
145 Parti fra Ørje
146 Parti fra Ørje
147 Ørje fra Nordre Fort
151 Gateparti fra Skjeberg
152 Fylkesskolen, Skjeberg
Unr Halden. Stadion
Unr Innseilingen sett fra Festningen
 
STORFORMAT S/H, Merket: Enerett: E. Sem. A.s. Halden
Nummer Tekst
1 Fredriksten festning fra Havna
2 Halden. Utsikt fra Fredriksten festning
2 Svinesundsbroen Norge-Sverige. Nord-Europas høyeste brospenn 67 moh
2 Svinesundsbroen Norge-Sverige. Nord-Europas høyeste brospenn 67 moh
2 Svinesundsbroen Norge-Sverige. Nord-Europas høyeste brospenn 67 moh
3 Halden. Utsikt fra Fredriksten festning
4 Halden. Fredriksten Festning
6 Halden Jernbanestasjon
8 Halden. Fredriksten festning Carl XII's minnesmerke
9 Halden. Utsikt fra Fredriksten Festning
10 Halden. Havnen og festningen
10 Halden. Immanuel kirke
11 Halden. Byboren og Storgaten
11 Halden. Nordsiden Park
12 Gamlehjemmet. Os
13 Halden. Immanuels kirke
15 Halden. Stadion
15 Halden. Utsikt fra Rødsberget
16 Halden. Utsikt fra Rødsberget
25 Halden: Komandantboligen. Fredriksten Festning
26 HALDEN. Fredriksten Festning. Dronningens bastion
28 Halden. Fredriksten Festning. Dronningens bastion
30 Halden. Komm. Sykehus fra Friheimjordet
31 Halden. Fredrikshald Sparebank
39 Halden Det nye komm. Sykehus
45 Svinesundbroen fra den svenske tollstasjon
46 Svinesundbroen mellom Norge-Sverige
47 Svinesundbroen mellom Norge-Sverige
48 Svinesundbroen mellom Norge-Sverige
53 Halden. Nordsiden Park
57 Overkongen med klokketårnet
60 Refne Pensjonat
66 Tistedal
67 Tistedal. Musikkpaviljongen
69 Tistedal. Torvet
70 Bjørnstadbakken, Tistedal
74 D/S Turisten i Brekke sluser
85 Hvaler. Gravningssundet
87 Hvaler. Gravningssundet
91 Hvaler. Skjærhalden
92 Hvaler. Parti fra Skjærhalden
93 Hvaler. Kommunegården. Skjærhalden
94 Hvaler. Skjærhalden
95 Hvaler: Skjærhalden
96 Hvaler. Skjærgårdshotellet, Skjærhallen
97 Hvaler. Skjærhalden Badehotell
100 Kornsjø Jernbanestasjon
101 Parti fra Kornsjø
103 Parti fra Iddefjorden
104 Idd kirke
110 Mysen sett fra Kornsiloen
111 Mysen. Jernbanestasjon
112 Mysen. Storgaten
123 Sponviken
124 Svalerødkilen
142 Øymark kirke
143 Ørje fra Fortet
145 Parti fra Ørje
Unr MINNESMERKER OVER CARL XII Fredriksten Festning
 
STORFORMAT S/H, Merket: SEM
Nummer Tekst
1 Fredriksten festning fra Havna
2 Halden. Utsikt fra Fredriksten Festning
3 Halden. Utsikt fra Fredriksten Festning
4 Halden. Fredriksten festning.
5 Fredriksten, Port i Vestre Kurtine
6 Immanuels kirke, Halden
7 Halden. Fredriksten Festning
9 Halden. Utsikt fra Fredriksten Festning
10 Halden. Havnen og festningen
11 Halden. Byboren og Storgaten
17 Halden. Fredriksten Festning
18 Minnesmerke over komponistene F.A.Reissiger og Oscar Borg
21 Fredriksten. Port i vestre Kurtine
24 Halden. Fredriksten Festning, Borggården
26 Halden. Fredriksten Festning. Dronningens bastion
27 Halden. Fredriksten Festning. Port i østre tenalje
28 Halden. Fredriksten Festning. Dronningens bastion
30 Halden. Komm. Sykehus fra Friheimjordet
35 Halden. Falnes minnesmerke på Rødsfjellet
39 Halden komm. Sykehus
45 Svinesundbroen fra den svenske tollstasjon
46 Svinesundsbroen mellom Norge-Sverige
47 Svinesundbroen mellom Norge-Sverige
48 Svinesundbroen mellom Norge-Sverige
49 Svinesundbroen med den Norske tollstasjon
50 Svinesundbroen mellom Norge-Sverige.
51 Svinesundbroen mellom Norge-Sverige
55 Svinesund broen mellom Norge-Sverige
60 Refne pensjonat og restaurant
61 Refne pensjonat og restaurant
65 Havnen sett fra Fredriksten port
74 "D/S ""Turisten"" i Brekke sluser"
75 D/S Turisten ved Tistedal
76 D/S Turisten ved Brekke kraftanlegg
77 D/S Turisten ved Skodsberg bru
78 "D/s ""Turisten"" i Strømsfoss sluser"
80 D/S Turisten i Rødenessjøen
82 Strømsfoss
85 Hvaler. Gravingsundet
86 Hvaler. Gravingsundet
89 Nedgaarden. Hvaler
91 Skjærhalden. Hvaler
94 Skjærhalden
99 Bølingshavn.
101 Parti fra Kornsjø
105 "Norsk Folkehjelps feriehjem ""Fredhøy"" Sannerød, Idd. [2 versjoner]"
105 "Norsk Folkehjelps feriehjem ""Fredhøy"" Sannerød, Idd. [2 versjoner]"
106 Kornsjø. John Thalbergs forretning
106 Parti fra Sannerød, Idd
107 Odd Berg. Enningdalen
108 Enningdalen
109 Enningdalen
116 Søndre Enningdalen kirke og gravkapell
117 Søndre Enningdalen kirke og gravkapell
118 Søndre Enningdalen kirke og gravkapell
119 Parti fra Enningdalen
120 Holtet tollstasjon. Enningdalen
121 Sund & Co.'s eftf. Bjørkebekk
122 Holmegil kapell, Bjørkebekk
123 Sponviken
125 Sponviken
135 Parti fra Ullerøy
139 Grimsøkilen
140 Seilerhytta. Løkkevika
141 Chr. Olsen. Ullerøy
143 Ørje Fra Fortet
144 Parti fra Ørje
144 Ørje fra Fortet
145 Parti fra Ørje
145 Ørje
146 D/S Turisten ved Ørje
147 D/s Turisten ved Ørje
148 Ørje Tollstasjon
154 Sverre Grimsøen, Skjeberg
156 Ise st.
160 Kornsjø Landhandleri, Kornsjø
200 Svalerødkilen. Bad
201 Svalerødkilen Bad. Dansesalen
202 Svalerødkilen bad. Spisesalen
203 Svalerødkilen bad. Spisesalen
204 Svingen bensinstasjon, motell og kafe, Berg
205 Svingen bensinstasjon, motell og kafe. Berg
206 Günter & Fosby. Svinesund
207 Fossum Bro
209 Fossum Bro
Unr Bakke kr. Pensjonat og rekonvalesenthjem, Idd.
Unr Haldens Minders Museum Utsikt fra museet
Unr Haldens Minders Museum på Fredriksten
Unr Haldens Minders Museum. Perspektiv gjennom 2. etg.
Unr Haldens Minders Museum. Sjøfartsavdelingen
Unr Haldens Minders museum. Sjøfartsavdelingen
Unr John Thalbergs forretning. Kornsjø
Unr Løkkevika
Unr M.A. Halden avd. campingplass, Tistedal
Unr Seilerhytta. Løkkevika
Unr Svingen Landhandleri, Enningdalen, Idd
Unr Vanninga kiosk, Femsjøen
 
STORFORMAT FARGER, Merket bak: Enerett: E.Sem A.s. Halden
Nummer Tekst
301 Halden. Fredriksten festning Sett fra havnen
302 Halden. Fredriksten Festning
303 Halden. Fredriksten festning Dronningens bastion
304 Halden. Utsikt fra Fredriksten Festning
306 Svinesundbroen
309 Svinesundsbroen. Mellom Norge og Sverige
310 Svinesundsbroen. Sett fra svensk side
311 Halden. Utsikt fra Fredriksten Festning
312 Halden. Fredriksten festning
313 D/S Turisten i Brekke sluser
313 Halden. Fredriksten Festning
314 Halden. Indre havn og Fredriksten Festning
315 Halden. Torvet og Fredriksten Festning
316 Halden. Immanuels Kirke og Fredriksten Festning
317 Halden. Svinesund Tollstasjon
318 Svinesundbroen mellom Norge og Sverige
319 Svinesundbroen.
320 Odd Berg. Handel og kafé. Enningdalen
321 Halden. Fredriksten Festning, Dronningens bastion
325 HALDEN
326 Svinesundsbroen mellom Norge og Sverige
327 Halden. Dronningen - Fredriksten Festning
329 Halden. Fredriksten Festning Dronningen med Overkongen
330 Fredriksten Festning. Campingplassen
331 Halden. Indre festning
340 HALDEN. Fredriksten Festning. Dronningens bastion
341 Halden. Fredriksten Kro
342 Halden, Fredriksten Festning Carl XIIs minnesmerke
343 Halden. Utsikt fra Fredriksten Festning
344 Halden. Utsikt fra Fredriksten Festning
345 Halden, Fredriksten Festning Dronningens bastion
346 Halden, Fredriksten Festning Borggården
350 Halden. Fredriksten festning
351 Halden. Haldensøylen
352 HALDEN. Fredriksten Festning. I forgrunnen Haldensøylen av billedhugger Arne N. Vigeland
353 Halden. Den nye byboren i forgrunnen
354 Halden. Fredriksten Festning og Immanuels-kirken
355 HALDEN Utsikt fra Fredriksten Festning.
357 Halden. Indre havn. Fredriksten Festning
358 Halden. Immanuels kirke
359 Fredriksdten Camping Halden
401 Halden. Busterudparken
402 Halden. Busterudparken
403 Halden
503 Svinesundbroen med den Norske tollstasjonen
510 Svinesundbroen mellom Norge og Sverige. Nord-Europas høyeste brospenn 67 m.o.h.
513 Svinesund ???
514 Svinesund
515 Svinesundsbroen mellom Norge og Sverige
909 Halden??
911 HALDEN. Utsikt fra Fredriksten Festning. I forgrunnen Dronningens Bastion
912 Halden. Indre havn. Fredriksten Festning
913 Svinesundbroen mellom Norge og Sverige
914 Svinesundbroen mellom Norge og Sverige

Unr = Unummerert kort

Postkort

Et kort av papir med avsatt plass til en adresse, en melding og ofte et bildemotiv og som blir sendt i posten. Uttrykket brukes både om ferdig frankerte brevkort og om prospektkort med en illustrasjon på den ene sida.

Kilde: Wikipedia

haldenkort.net © 2007 - 2017